Увјерење за стипендирање студената
AOP Питање Одговор  
 A0  Шифра административног поступка  28
 A1  Назив административног поступка  Увјерење за стипендирање студената
 A2  Већа организациона јединица  Oдјељење за привреду и друштвене дјелатности
 A3  Мања организациона једнинца  
 A10  Контакт подаци надлежног службеника  Радо Цвијановић, Сам. стручни сарадник за друштвене дјелатности,tel: 053/810-474,email: nprivreda@modrica.ba
 A6  Дјелатност     Трговина, угоститељство и туризам
        Саобраћај и везе
        Пољопривредна и ветеринарска дјелатност, шумарство и водопривреда
        Грађевинарство, урбанизам, катастар и стамбени послови
        Екологија
        Комунални послови
     x Наука, култура, издавачка дјелатност, спорт и образовање
        Социјална заштита и здравство
        Општа управа и грађанска стања
        Борачко - инвалидска заштита
    Опис административног поступка  Издавање увјерења за потребе студената у остваривању права на стипендирање и права на студентски дом
   Радно вријеме  07:00-15:00
   Мјесто подношења захтјева  Општина Модрича
 A7  Сврха административног поступка  Да студенти са подручја општине који студирају на факултетима у Србији могу конкурисати за студентски дом
 A12  Правни основ административног поступка  Закон о студентском стандарду
 A14  Рок за рjешавање потпуног предмета ( дана )  1
 A16  Kоментар  
   Обавјештење  
   Вријеме важења одлуке по захтјеву  
Такса / накнада коју је потребно платити РБ Назив Износ КМ Број рачуна Позив на број 1 Општинска / градска такса 1       2 Таксе виших органа власти 1       3 Општинска / градска накнада 1       Информације РБ Информација 1 Презиме, очево име и име 2 ЈМБГ 3 Адреса и број тел. 4 Назив високошколске установе Документација РБ Документ Институција Форма доставе Коментар 1 Кућна листа Одјељење за општу управу Оригинал   2 Увјерење о катастарском приходу Катастар Оригинал   3 Потврда о платама чланова домаћинства Предузеће/установа Оригинал