Накнадни упис у Матичну књигу умрлих
AOP Питање Одговор  
 A0  Шифра административног поступка  3
 A1  Назив административног поступка  Накнадни упис у Матичну књигу умрлих
 A2  Већа организациона јединица  Одјељење за општу управу
 A3  Мања организациона једнинца  
 A10  Контакт подаци надлежног службеника  Олга Суботић, Службеник,tel: 053/810-511 лок. 181,email: nopsta@modrica.ba
 A6  Дјелатност     Трговина, угоститељство и туризам
        Саобраћај и везе
        Пољопривредна и ветеринарска дјелатност, шумарство и водопривреда
        Грађевинарство, урбанизам, катастар и стамбени послови
        Екологија
        Комунални послови
        Наука, култура, издавачка дјелатност, спорт и образовање
        Социјална заштита и здравство
     x Општа управа и грађанска стања
        Борачко - инвалидска заштита
    Опис административног поступка  Ако се чињенца смрти не пријави законском року, захтјев подноси члан породице за накнадни упис
   Радно вријеме  07:00-15:00
   Мјесто подношења захтјева  Општина Модрича
 A7  Сврха административног поступка  Накнадним уписом у МКУ подносиоцу захтјева је омогућено издавање извода из МКУ-их
 A12  Правни основ административног поступка  Закон о матичним књигама
 A14  Рок за рjешавање потпуног предмета ( дана )  10
 A16  Kоментар  
   Обавјештење  
   Вријеме важења одлуке по захтјеву  
Такса / накнада коју је потребно платити РБ Назив Износ КМ Број рачуна Позив на број 1 Општинска / градска такса 1 12,00     2 Таксе виших органа власти 1 х х   3 Општинска / градска накнада 1 х х   Информације РБ Информација 1 Захтјев за накнадни упис у МКУ 2 Презиме и име 3 Пол 4 Датум смрти 5 Мјесто смрти 6 Датум рођења 7 ЈМБГ 8 Мјесто рођења 9 Општина рођења 10 Држављанство 11 Националност-вјероисповјест 12 Последње пребивалиште 13 Брачно стање 14 Брачни супружник 15 Презиме и име оца 16 Презиме, дјевојачко презиме и име мајке 17 Мјесто сахране Документација РБ Документt Институција Форма доставе Коментар 1 Потврда о смрти Здравствена установа Оригинал   2 Лични докум.за покојника (родни лист, ЛК) Мјесна канцеларија ЦИПС Оверена копија   3 Увјерење да није уписан у МКУ-мјеста смрти Мјесна канцеларија Оригинал   4 Потврда о уплаћеној такси Општина Оригинал  Потребан образац