Додјела стипендија
AOP Питање Одговор  
 A0  Шифра административног поступка  30
 A1  Назив административног поступка  Додјела стипендија
 A2  Већа организациона јединица  Oдјељење за привреду и друштвене дјелатности
 A3  Мања организациона једнинца  
 A10  Контакт подаци надлежног службеника  Радо Цвијановић, Сам. стручни сарадник за друштвене дјелатности,tel: 053/810-474,email: nprivreda@modrica.ba
 A6  Дјелатност     Трговина, угоститељство и туризам
        Саобраћај и везе
        Пољопривредна и ветеринарска дјелатност, шумарство и водопривреда
        Грађевинарство, урбанизам, катастар и стамбени послови
        Екологија
        Комунални послови
     x Наука, култура, издавачка дјелатност, спорт и образовање
        Социјална заштита и здравство
        Општа управа и грађанска стања
        Борачко - инвалидска заштита
    Опис административног поступка  Провођење конкурса додијеле стипендија
   Радно вријеме  07:00-15:00
   Мјесто подношења захтјева  Општина Модрича
 A7  Сврха административног поступка  Додјела стипендија, бодовање и избор кандидата
 A12  Правни основ административног поступка  Закон о студентском стандарду
 A14  Рок за рjешавање потпуног предмета ( дана )  30
 A16  Kоментар  
   Обавјештење  
   Вријеме важења одлуке по захтјеву  
Такса / накнада коју је потребно платити РБ Назив Износ КМ Број рачуна Позив на број 1 Општинска / градска такса 1       2 Таксе виших органа власти 1       3 Општинска / градска накнада 1       Информације РБ Информација 1 Презиме, очево име и име 2 ЈМБГ 3 МКР (име, ЈМБ, име родитеља, датум родјенја, бр. телефона) 4 Адреса у мјесту сталног боравка и број фиксног или моб. телефона 5 Назив високошколске установе 6 Година студирања Документација РБ Документ Институција Форма доставе Коментар 1 Пријава Одјељење за привредне и друштвене дјелатност Оригинал   2 Копија ЛК МУП Оверена копија   3 Потврда о пребивалишту МУП Оверена копија   4 Кућна листа домаћинства Одјељење за општу управу Оригинал   5 Потврда о статусу редовног студента Високо-школска установа Оригинал   6 Увјерење о положеним испитима Високо-школска установа Оригинал   7 Потврда о платама чланова домаћинства Предузеће/установа Оригинал   8 Потврда о незапослењу радно активних чланова домаћинства Заједница за запошљавање Оригинал  Потребан образац