Заузимање јавних површина за одлагање и држање грађевинског и другог материјала, постављање скела, оплате и опреме
AOP Питање Одговор  
 A0  Шифра административног поступка  31
 A1  Назив административног поступка  Заузимање јавних површина за одлагање и држање грађевинског и другог материјала, постављање скела, оплате и опреме
 A2  Већа организациона јединица  Одјељење за просторно уређење, стамбено комуналне послове и екологију
 A3  Мања организациона једнинца  
 A10  Контакт подаци надлежног службеника  Михајло Жарић, Стручни сарадник за стручне комуналне послове,tel: 053/820-821,email: mprostor@teol.net
 A6  Дјелатност  x Трговина, угоститељство и туризам
        Саобраћај и везе
        Пољопривредна и ветеринарска дјелатност, шумарство и водопривреда
     x Грађевинарство, урбанизам, катастар и стамбени послови
        Екологија
        Комунални послови
        Наука, култура, издавачка дјелатност, спорт и образовање
        Социјална заштита и здравство
        Општа управа и грађанска стања
        Борачко - инвалидска заштита
    Опис административног поступка  Заузимање јавне површине и одржавања грађевинског објекта
   Радно вријеме  07.00-15.00
   Мјесто подношења захтјева  Општина Модрича
 A7  Сврха административног поступка  Заузимање јавних површина ради градње и одржавања грађевински објеката
 A12  Правни основ административног поступка  Закон о општем управном поступку
 A14  Рок за рjешавање потпуног предмета ( дана )  30
 A16  Kоментар  
   Обавјештење  
   Вријеме важења одлуке по захтјеву  
Такса / накнада коју је потребно платити РБ Назив Износ КМ Број рачуна Позив на број 1 Општинска / градска такса 1 2,00 на захтјев, 10,00 на рјешење 562-011-00000-704-75   2 Таксе виших органа власти 1       3 Општинска / градска накнада 1 0,30KM/m2 дневно     Информације РБ Информација 1 Назив предузећа - фирме 2 Име и презиме особе за контакт 3 Контакт телефон 4 Кратак опис захтјева Документација РБ Документ Институција Форма доставе Коментар 1 Решење о одобрењу за грађење објеката Одјељење за просторно уређење комуналне дјелатности и екологију Оверена копија   2 Уговор о грађењу Основни суд Оверена копија   3 Подаци о локацији   Оверена копија   5 Употреба дозвола за објекте за којима се врши инвестиционо одржавање и реконструкција Одјељење за просторно уређење комуналне дјелатности и екологију Овјерена копија  4Шема градилиштаПројектни бироKопија