Увјерење о чињеницама о којима се не води службена евиденција - Стамбено
AOP Питање Одговор  
 A0  Шифра административног поступка  32
 A1  Назив административног поступка  Увјерење о чињеницама о којима се не води службена евиденција - Стамбено
 A2  Већа организациона јединица  Одјељење за просторно уређење, стамбено комуналне послове и екологију
 A3  Мања организациона једнинца  
 A10  Контакт подаци надлежног службеника  Миле Тешић, Урбанистичко-грађевински инспектор,tel: 053/820-820,email: mprostor@teol.net
 A6  Дјелатност     Трговина, угоститељство и туризам
        Саобраћај и везе
        Пољопривредна и ветеринарска дјелатност, шумарство и водопривреда
     x Грађевинарство, урбанизам, катастар и стамбени послови
        Екологија
        Комунални послови
        Наука, култура, издавачка дјелатност, спорт и образовање
        Социјална заштита и здравство
        Општа управа и грађанска стања
        Борачко - инвалидска заштита
    Опис административног поступка  Увид у документацију и издавање увјерења
   Радно вријеме  07:00-15:00
   Мјесто подношења захтјева  Општина
 A7  Сврха административног поступка  Издавање увјерења о чињеницама о којима се не води службена евиденција
 A12  Правни основ административног поступка  Закон о општем управном поступку
 A14  Рок за рjешавање потпуног предмета ( дана )  8
 A16  Kоментар  
   Обавјештење  
   Вријеме важења одлуке по захтјеву  
Такса / накнада коју је потребно платити РБ Назив Износ КМ Број рачуна Позив на број 1 Општинска / градска такса 1       2 Таксе виших органа власти 1       3 Општинска / градска накнада 1       Информације РБ Информација 1 Подаци о подносиоцу захтјева: име , презиме, назив фирме, мјесто боравка, сједиште фирме. 2 ЈМБ 3 Контакт телефон 4 Подаци који су потребни за издавање увјерења Документација РБ Документ Институција Форма доставе Коментар 1 Лична карта ЦИПС На увид  Потребан образац