Обнова уписа у КД-а
AOP Питање Одговор  
 A0  Шифра административног поступка  33
 A1  Назив административног поступка  Обнова уписа у КД-а
 A2  Већа организациона јединица  Одјељење за општу управу
 A3  Мања организациона једнинца  
 A10  Контакт подаци надлежног службеника  Мићо Мишић, Стручни сарадник за послове матичара,tel: 053/876-405,email: nopsta@modrica.ba
 A6  Дјелатност     Трговина, угоститељство и туризам
        Саобраћај и везе
        Пољопривредна и ветеринарска дјелатност, шумарство и водопривреда
        Грађевинарство, урбанизам, катастар и стамбени послови
        Екологија
        Комунални послови
        Наука, култура, издавачка дјелатност, спорт и образовање
        Социјална заштита и здравство
     x Општа управа и грађанска стања
        Борачко - инвалидска заштита
    Опис административног поступка  Уписом у књигу држављана, лице стиче држављанство Републике Српске
   Радно вријеме  07.00-15.00
   Мјесто подношења захтјева  Општина Модрича
 A7  Сврха административног поступка  Уписом у КД-а лице које је било уписано у уништеној КД-а поново може да оствари своја грађанска и људска права
 A12  Правни основ административног поступка  х
 A14  Рок за рjешавање потпуног предмета ( дана )  1
 A16  Kоментар  
   Обавјештење  
   Вријеме важења одлуке по захтјеву  
Такса / накнада коју је потребно платитиРБ Назив Износ КМ Број рачуна Позив на број 1 Општинска / градска такса 1       2 Таксе виших органа власти 1       3 Општинска / градска накнада 1       Информације РБ Информација 1 Презиме и име 2 Адреса становања 3 Име оца 4 Име и дјевојачко презиме мајке 5 Датум и мјесто рођења 6 ЈМБГ 7 Мјесто рођења оца 8 Држављанство оца 9 Мјесто рођења мајке 10 Дражављанство мајке 11 Да ли сте били уписани у КД-а и гдје Документација РБ Документ Институција Форма доставе Коментар 1 Извод из Матичне Књиге Рођених Матични уред Оригинал   2 Лична карта ЦИПС Копија   3 Старо уређење о држављанству Општина (Матичар) Оригинал и копија  Потребан образац