Овјеравање потписа, рукописа и преписа
AOP Питање Одговор  
 A0  Шифра административног поступка  34
 A1  Назив административног поступка  Овјеравање потписа, рукописа и преписа
 A2  Већа организациона јединица  Одјељење за општу управу
 A3  Мања организациона једнинца  
 A10  Контакт подаци надлежног службеника  Снежана Цвијановић, Стручни сарадник за пријем поднесака опште управе и овјере,tel: 053/810-433,email: nopsta@modrica.ba
 A6  Дјелатност  x Трговина, угоститељство и туризам
     x Саобраћај и везе
     x Пољопривредна и ветеринарска дјелатност, шумарство и водопривреда
     x Грађевинарство, урбанизам, катастар и стамбени послови
     x Екологија
     x Комунални послови
     x Наука, култура, издавачка дјелатност, спорт и образовање
     x Социјална заштита и здравство
     x Општа управа и грађанска стања
        Борачко - инвалидска заштита
    Опис административног поступка  Овјера потписа, рукописа и преписа
   Радно вријеме  07:00-15:00
   Мјесто подношења захтјева  Општина Модрича
 A7  Сврха административног поступка  Овјера докумената ради остваривања права странке
 A12  Правни основ административног поступка  Закон о овјеравању потписа, рукописа и преписа
 A14  Рок за рjешавање потпуног предмета ( дана )  1
 A16  Kоментар  
   Обавјештење  
   Вријеме важења одлуке по захтјеву  
Такса / накнада коју је потребно платити РБ Назив Износ КМ Број рачуна Позив на број 1 Таксе виших органа власти 1       2 Општинска / градска такса 1 2,00; 5,00; 6,00; 10,00; и 20,00     3 Општинска / градска накнада 1       Информације РБ Информација 1 Име и презиме Документација РБ Документ Институција Форма доставе Коментар 1 Лична карта ЦИПС На увид