Уписи у МКВ - Обновљена
AOP Питање Одговор  
 A0  Шифра административног поступка  37
 A1  Назив административног поступка  Уписи у МКВ - Обновљена
 A2  Већа организациона јединица  Одјељење за општу управу
 A3  Мања организациона једнинца  
 A10  Контакт подаци надлежног службеника  Нада Тубић, Стручни сарадник за  послове матичара,tel: 053/872-254,email: nopsta@modrica.ba
 A6  Дјелатност     Трговина, угоститељство и туризам
        Саобраћај и везе
        Пољопривредна и ветеринарска дјелатност, шумарство и водопривреда
        Грађевинарство, урбанизам, катастар и стамбени послови
        Екологија
        Комунални послови
        Наука, култура, издавачка дјелатност, спорт и образовање
        Социјална заштита и здравство
     x Општа управа и грађанска стања
        Борачко - инвалидска заштита
    Опис административног поступка  У матичну књигу вјенчаних-обновљена врши се упис лица за које су оба примјерка књига нестала, унутрашња или недоступна
   Радно вријеме  07.00-15.00
   Мјесто подношења захтјева  Општина Модрича
 A7  Сврха административног поступка  Упис у МКВ - обновљена како би лице остварило своје грађанско право
 A12  Правни основ административног поступка  Закон о матичним књигама
 A14  Рок за рjешавање потпуног предмета ( дана )  1
 A16  Kоментар  
   Обавјештење  
   Вријеме важења одлуке по захтјеву  
Такса / накнада коју је потребно платитиРБ Назив Износ КМ Број рачуна Позив на број 1 Општинска / градска такса 1       2 Таксе виших органа власти 1       3 Општинска / градска накнада 1       Информације РБ Информација 1 Све податке који се дају 2 Матичари који се уписују 3 МКВ - Обновљена (име и презиме, ЈМБ, име родитеља, датум рођења, мјесто и датум склапања брака, број телефона) Документација РБ Документ Институција Форма доставе Коментар 1 Раније издат извод из МКВ Матични уред Оверена копија   2 Личне карте супружника ЦИПС Копија   3 Извод из МКР за супружника (ако нема раније издат извод из МКВ) Матични уред Копија  Потребан образац