Препис-фотокопија из архиве
AOP Питање Одговор  
 A0  Шифра административног поступка  39
 A1  Назив административног поступка  Препис-фотокопија из архиве
 A2  Већа организациона јединица  Одјељење за општу управу
 A3  Мања организациона једнинца  
 A10  Контакт подаци надлежног службеника  Борка Сичаница, Стручни сарадник за дупликат матич.књига и архиву,tel: 053/810-470 лок. 128,email: nopsta@modrica.ba
 A6  Дјелатност  x Трговина, угоститељство и туризам
     x Саобраћај и везе
     x Пољопривредна и ветеринарска дјелатност, шумарство и водопривреда
     x Грађевинарство, урбанизам, катастар и стамбени послови
     x Екологија
     x Комунални послови
     x Наука, култура, издавачка дјелатност, спорт и образовање
     x Социјална заштита и здравство
     x Општа управа и грађанска стања
        Борачко - инвалидска заштита
    Опис административног поступка  Препис докумената из архиве ако на њима није отиснут печат, а фотокопија ако је овјерена печатом.
   Радно вријеме  07:00-15:00
   Мјесто подношења захтјева  Општина Модрича
 A7  Сврха административног поступка  Странка прибавља доказ за остваривање својих права, преписује се или фотокопира грађевинска или употребна дозвола, урбанистичка сагласност и сл.
 A12  Правни основ административног поступка  Закон о општем управном поступку
 A14  Рок за рjешавање потпуног предмета ( дана )  30
 A16  Kоментар  
   Обавјештење  
   Вријеме важења одлуке по захтјеву  
Такса / накнада коју је потребно платити РБ Назив Износ КМ Број рачуна Позив на број 1 Таксе виших органа власти 1       2 Општинска / градска такса 1 2,00, 4,00 и 10,00КМ     Информације РБ Информација 1 Име и презиме Документација РБ Документ Институција Форма доставе Коментар 1 Лична карта ЦИПС На увид   2 Посједовни лист Катастар На увид  Потребан образац