Накнадни упис у Матичну Књигу Рођених
AOP Питање Одговор  
 A0  Шифра административног поступка  4
 A1  Назив административног поступка  Накнадни упис у Матичну Књигу Рођених
 A2  Већа организациона јединица  Одјељење за општу управу
 A3  Мања организациона једнинца  
 A10  Контакт подаци надлежног службеника  Олга Суботић, Службеник,tel: 053/810-511 лок. 181,email: nopsta@modrica.ba
 A6  Дјелатност     Трговина, угоститељство и туризам
        Саобраћај и везе
        Пољопривредна и ветеринарска дјелатност, шумарство и водопривреда
        Грађевинарство, урбанизам, катастар и стамбени послови
        Екологија
        Комунални послови
        Наука, култура, издавачка дјелатност, спорт и образовање
        Социјална заштита и здравство
     x Општа управа и грађанска стања
        Борачко - инвалидска заштита
    Опис административног поступка  Ако се рођење не пријави у законском року, захтјев за накнадни упис подноси један од родитеља.
   Радно вријеме  07.00-15.00
   Мјесто подношења захтјева  Општина Модрича
 A7  Сврха административног поступка  Накнадним уписом у МКР омугућено је издавање извода из МКР
 A12  Правни основ административног поступка  Закон о матичним књигама
 A14  Рок за рjешавање потпуног предмета ( дана )  10
 A16  Kоментар  
   Обавјештење  
   Вријеме важења одлуке по захтјеву  
Такса / накнада коју је потребно платити РБ Назив Износ КМ Број рачуна Позив на број 1 Општинска / градска такса 1 12,00 х   2 Таксе виших органа власти 1 х х   3 Општинска / градска накнада 1 х х   Информације РБ Информација 1 Захтјев за накнадни упис у МКР 2 Име и презиме 3 Датум рођења 4 ЈМБГ 5 Мјесто рођења 6 Општина рођења 7 Држављанство 8 Националност-вјероисповјест 9 Презиме и име оца 10 Презиме, дјевојачко презиме и име мајке 11 Пребивалиште родитеља Документација РБ Документt Институција Форма доставе Коментар 1 Извод из МКР за оца Мјесна канцеларија Оверена копија   2 Извод из МКР за мајку Мјесна канцеларија Оверена копија   3 Извод из МКВ за родитеље Мјесна канцеларија Оверена копија   4 Увјерење да упис дјетета у МКР није извршен Мјесна канцеларија Оригинал   5 Лична карта за родитеље ЦИПС На увид   6 Доказ о уплаћеној општинској административној такси Мјесна канцеларија Оригинал  Потребан образац