Конкурс за бањско лијечење
AOP Питање Одговор  
 A0  Шифра административног поступка  43
 A1  Назив административног поступка  Конкурс за бањско лијечење
 A2  Већа организациона јединица  Одјељење за општу управу
 A3  Мања организациона једнинца  
 A10  Контакт подаци надлежног службеника  Радивоје Станковић, Шеф одсј. за опште и правне послове, борачко-инвалидску, цивилну заштиту и заједничке послове,tel: 053/810-470 лок.177,email: nopsta@modrica.ba
 A6  Дјелатност     Трговина, угоститељство и туризам
        Саобраћај и везе
        Пољопривредна и ветеринарска дјелатност, шумарство и водопривреда
        Грађевинарство, урбанизам, катастар и стамбени послови
        Екологија
        Комунални послови
        Наука, култура, издавачка дјелатност, спорт и образовање
     x Социјална заштита и здравство
        Општа управа и грађанска стања
        Борачко - инвалидска заштита
    Опис административног поступка  Јавним позивом и Конкурсом сви корисници (изабрани) борачко инвалидске заштите који су РВИ I-IV категорије и ППБ, остварују право на бањско лијечење.
   Радно вријеме  07:00-15:00
   Мјесто подношења захтјева  Општин Модрича
 A7  Сврха административног поступка  Сврха је одабир лица за бањско лијечење по јавном позиву-конкурсу
 A12  Правни основ административног поступка  Закон о правима бораца, ВИ и ППБ
 A14  Рок за рjешавање потпуног предмета ( дана )  30
 A16  Kоментар  
   Обавјештење  
   Вријеме важења одлуке по захтјеву  
Такса / накнада коју је потребно платити РБ Назив Износ КМ Број рачуна Позив на број 1 Општинска / градска такса 1       2 Таксе виших органа власти 1       3 Општинска / градска накнада 1       Информације РБ Информација 3 Име/име родитеља/презиме 4 Матични број грађана Документација РБ Документt Институција Форма доставе Коментар 1 Рјешење о инвалиднини Одјељење за општу управу Копија   2 Налаз и препорука здравствене организације за бању Дом здравља (љекар) Оригинал  Потребан образац