Накнада за уџбенике
AOP Питање Одговор  
 A0  Шифра административног поступка  46
 A1  Назив административног поступка  Накнада за уџбенике
 A2  Већа организациона јединица  Одјељење за општу управу
 A3  Мања организациона једнинца  
 A10  Контакт подаци надлежног службеника  Радивоје Станковић, Шеф одсј. за опште и правне послове, борачко-инвалидску, цивилну заштиту и заједничке послове,tel: 053/810-470 лок.177,email: nopsta@modrica.ba
 A6  Дјелатност     Трговина, угоститељство и туризам
        Саобраћај и везе
        Пољопривредна и ветеринарска дјелатност, шумарство и водопривреда
        Грађевинарство, урбанизам, катастар и стамбени послови
        Екологија
        Комунални послови
        Наука, култура, издавачка дјелатност, спорт и образовање
     x Социјална заштита и здравство
        Општа управа и грађанска стања
        Борачко - инвалидска заштита
    Опис административног поступка  На основу Одлуке о допунским правима ППБ и РВИ од I-IV категорије ученици основне и средње школе за уџбенике добију накнаду од 100КМ.
   Радно вријеме  07:00-15:00
   Мјесто подношења захтјева  Општина Модрича
 A7  Сврха административног поступка  Сврха је да се ученицима помогне у набавци уџбеника
 A12  Правни основ административног поступка  х
 A14  Рок за рjешавање потпуног предмета ( дана )  10
 A16  Kоментар  
   Обавјештење  
   Вријеме важења одлуке по захтјеву  
Такса / накнада коју је потребно платити РБ Назив Износ КМ Број рачуна Позив на број 1 Општинска / градска такса 1       2 Таксе виших органа власти 1       3 Општинска / градска накнада 1       Информације РБ Информација 1 Име/име родитеља/презиме 2 Адреса 3 Матични број грађанина 4 Телефон Документација РБ Документ Институција Форма доставе Коментар 1 Рјешење о инвалиднини Одјељење за општу управу Оригинал на увид Прибавити по службеној дужности 2 Увјерење о школовању Основна или средња школа Оригинал