Накнадни упис имена дјетета у МКР
AOP Питање Одговор  
 A0  Шифра административног поступка  49
 A1  Назив административног поступка  Накнадни упис имена дјетета у МКР
 A2  Већа организациона јединица  Одјељење за општу управу
 A3  Мања организациона једнинца  
 A10  Контакт подаци надлежног службеника  Стојан Саиловић, Стручни сарадник за послове матичара,tel: 053/870-184,email: nopsta@modrica.ba
 A6  Дјелатност     Трговина, угоститељство и туризам
        Саобраћај и везе
        Пољопривредна и ветеринарска дјелатност, шумарство и водопривреда
        Грађевинарство, урбанизам, катастар и стамбени послови
        Екологија
        Комунални послови
        Наука, култура, издавачка дјелатност, спорт и образовање
        Социјална заштита и здравство
     x Општа управа и грађанска стања
        Борачко - инвалидска заштита
    Опис административног поступка  Накнадни упис имена дјетета се врши ради одређивања имена од стране родитеља.
   Радно вријеме  07.00-15.00
   Мјесто подношења захтјева  Општина Модрича
 A7  Сврха административног поступка  Упис у МКР имена за остваривање личних и породичних права
 A12  Правни основ административног поступка  Закон о матичним књигама
 A14  Рок за рjешавање потпуног предмета ( дана )  1
 A16  Kоментар  
   Обавјештење  
   Вријеме важења одлуке по захтјеву  
Такса / накнада коју је потребно платити РБ Назив Износ КМ Број рачуна Позив на број 1 Општинска / градска такса 1       2 Таксе виших органа власти 1       3 Општинска / градска накнада 1       Информације РБ Информација 1 Присутни родитељи треба да одреде име дјетета сагласно и на писмени захтјев у слободној форми да се потпишу Документација РБ Документ Институција Форма доставе Коментар 1 Лична карта за родитеље ЦИПС Оверена копија   2 Решење центра за социјални рад Центар за социјални рад Оригинал   3 Захтјев родитеља   Оригинал   4 Извод из МКВ Одјељење за општу управу-матичар Оригинал