Подстицајне мјере
AOP Питање Одговор  
 A0  Шифра административног поступка  52
 A1  Назив административног поступка  Подстицајне мјере
 A2  Већа организациона јединица  Oдјељење за привреду и друштвене дјелатности
 A3  Мања организациона једнинца  
 A10  Контакт подаци надлежног службеника  Јулка Новаковић, Самост. стр. сарадник,tel: 053/810-474,email: nopsta@modrica.ba
 A6  Дјелатност  x Трговина, угоститељство и туризам
     x Саобраћај и везе
     x Пољопривредна и ветеринарска дјелатност, шумарство и водопривреда
     x Грађевинарство, урбанизам, катастар и стамбени послови
        Екологија
        Комунални послови
        Наука, култура, издавачка дјелатност, спорт и образовање
        Социјална заштита и здравство
        Општа управа и грађанска стања
        Борачко - инвалидска заштита
    Опис административног поступка  Подношење захтјева за остваривање новчаних подстицаја планираних буџетом општине Модрича
   Радно вријеме  07:00-15:00
   Мјесто подношења захтјева  Општина Модрича
 A7  Сврха административног поступка  Подстицај развоја и запошљавања на подручју Oпштине Модрича
 A12  Правни основ административног поступка  х
 A14  Рок за рjешавање потпуног предмета ( дана )  60
 A16  Kоментар  
   Обавјештење  
   Вријеме важења одлуке по захтјеву  
Такса / накнада коју је потребно платити РБ Назив Износ КМ Број рачуна Позив на број 1 Општинска / градска такса 1       2 Таксе виших органа власти 1       3 Општинска / градска накнада 1       Информације РБ Информација 1 Име и презиме 2 ЈМБГ и ЈИБ 4 Телефон за контакт Документација РБ Документ Институција Форма доставе Коментар 1 Лична карта ЦИПС Копија   2 Посједовни лист Катастар Копија   3 Потврда о регистрацији породичног пољопривредног газдинства АПИФ Копија   4 Пасош животиње Агенција за означавање животиња Копија   5 Потврда о извршеном вјештачком осјемењавању краве Ветеринарска станица Копија   6 Потврда о извршеној вјештачкој интервенцији-налаз гравидности Ветеринарска станица Копија   7 Декларација о здравственој исправности Произвођач-продавач Оригинал   8 Рачун  купљеном садном материјалу Произвођач-продавач Оригинал   9 Уговор Завод за запошљавање Копија   10 Уговор о раду Послодавац Копија   11 Рјешење о раду Општина Копија  Потребан образац