Провођење прибиљешки у МК (вјенчање, престанак брака, смрт, и др.)
AOP Питање Одговор  
 A0  Шифра административног поступка  53
 A1  Назив административног поступка  Провођење прибиљешки у МК (вјенчање, престанак брака, смрт, и др.)
 A2  Већа организациона јединица  Одјељење за општу управу
 A3  Мања организациона једнинца  
 A10  Контакт подаци надлежног службеника  Мићо Мишић, Стручни сарадник за послове матичара,tel: 053/876-405,email: nopsta@modrica.ba
 A6  Дјелатност     Трговина, угоститељство и туризам
        Саобраћај и везе
        Пољопривредна и ветеринарска дјелатност, шумарство и водопривреда
        Грађевинарство, урбанизам, катастар и стамбени послови
        Екологија
        Комунални послови
        Наука, култура, издавачка дјелатност, спорт и образовање
        Социјална заштита и здравство
     x Општа управа и грађанска стања
        Борачко - инвалидска заштита
    Опис административног поступка  Провођење прибиљешки у МК има за циљ ажурирање евиденције о личним стањима грађана.
   Радно вријеме  07.00-15.00
   Мјесто подношења захтјева  Општина Модрича
 A7  Сврха административног поступка  Ажурирањем евиденције о личним стањима грађана, лакше се остварују основна људска права.
 A12  Правни основ административног поступка  Закон о матичним књигама
 A14  Рок за рjешавање потпуног предмета ( дана )  1
 A16  Kоментар  
   Обавјештење  
   Вријеме важења одлуке по захтјеву  
Такса / накнада коју је потребно платити РБ Назив Износ КМ Број рачуна Позив на број 1 Општинска / градска такса 1       2 Таксе виших органа власти 1       3 Општинска / градска накнада 1       Информације РБ Информација 1 Презиме и име 2 ЈМБГ 3 Мјесто рођења и општина 4 Име оца 5 Име и дјевојачко презиме мајке Документација РБ Документ Институција Форма доставе Коментар 1 Лична карта ЦИПС На увид