Увјерење из МК (свих врста)
AOP Питање Одговор  
 A0  Шифра административног поступка  54
 A1  Назив административног поступка  Увјерење из МК (свих врста)
 A2  Већа организациона јединица  Одјељење за општу управу
 A3  Мања организациона једнинца  
 A10  Контакт подаци надлежног службеника  Стојан Саиловић, Стручни сарадник за послове матичара,tel: 053/870-184,email: nopsta@modrica.ba
 A6  Дјелатност     Трговина, угоститељство и туризам
        Саобраћај и везе
        Пољопривредна и ветеринарска дјелатност, шумарство и водопривреда
        Грађевинарство, урбанизам, катастар и стамбени послови
        Екологија
        Комунални послови
        Наука, култура, издавачка дјелатност, спорт и образовање
        Социјална заштита и здравство
     x Општа управа и грађанска стања
        Борачко - инвалидска заштита
    Опис административног поступка  Увјерење у МК издају се за остваривање разних права грађана
   Радно вријеме  07.00-15.00
   Мјесто подношења захтјева  Општина Модрича
 A7  Сврха административног поступка  Упис у МКВ како би лице остварило своја грађанска права.
 A12  Правни основ административног поступка  Закон о матичним књигама
 A14  Рок за рjешавање потпуног предмета ( дана )  2
 A16  Kоментар  
   Обавјештење  
   Вријеме важења одлуке по захтјеву  
Такса / накнада коју је потребно платити РБ Назив Износ КМ Број рачуна Позив на број 1 Таксе виших органа власти 1       2 Општинска / градска такса 1 5.00 и 10.00КМ     3 Општинска / градска накнада 1       Информације РБ Информација 1 Име, презиме 2 ЈМБГ лица Документација РБ Документ Институција Форма доставе Коментар 1 Лична карта ЦИПС На увид