Усклађивање и регистрација редова вожње
AOP Питање Одговор  
 A0  Шифра административног поступка  57
 A1  Назив административног поступка  Усклађивање и регистрација редова вожње
 A2  Већа организациона јединица  Oдјељење за привреду и друштвене дјелатности
 A3  Мања организациона једнинца  Одсјек за пољопривреду
 A10  Контакт подаци надлежног службеника  Сида Томић, Сам. стр. сарад. за пољопривреду,tel: 053/810-511 лок. 127,email: nprivreda@modrica.ba
 A6  Дјелатност     Трговина, угоститељство и туризам
     x Саобраћај и везе
        Пољопривредна и ветеринарска дјелатност, шумарство и водопривреда
        Грађевинарство, урбанизам, катастар и стамбени послови
        Екологија
        Комунални послови
        Наука, култура, издавачка дјелатност, спорт и образовање
        Социјална заштита и здравство
        Општа управа и грађанска стања
        Борачко - инвалидска заштита
    Опис административног поступка  Регистрација редова вожње за обављање превоза лица
   Радно вријеме  07:00-15:00
   Мјесто подношења захтјева  Општина Модрича
 A7  Сврха административног поступка  Обављање јавног превоза лица на територији лок. Заједнице
 A12  Правни основ административног поступка  Закон о превозу у друмском саобраћају РС
 A14  Рок за рjешавање потпуног предмета ( дана )  30
 A16  Kоментар  
   Обавјештење  
   Вријеме важења одлуке по захтјеву  
Такса / накнада коју је потребно платити РБ Назив Износ КМ Број рачуна Позив на број 1 Таксе виших органа власти 1       2 Општинска / градска такса 1 50КМ 562-011-00000-704-75   3 Општинска / градска накнада 1       Информације РБ Информација 1 Име и презиме 2 ЈМБГ и ЈИБ 3 Адреса 4 Телефон за контакт Документација РБ Документ Институција Форма доставе Коментар 1 Потврда о уплаћеној такси Општина Оригинал   2 Приједлог реда вожње Странка Оригинал   3 Легитимација за возача моторног возила Општина Копија   4 Лиценца за возило Министартство саобраћаја и веза Копија   5 Лиценца за превозника Министартство саобраћаја и веза Копија