Утврђивање новог процента војног инвалидитета
AOP Питање Одговор  
 A0  Шифра административног поступка  58
 A1  Назив административног поступка  Утврђивање новог процента војног инвалидитета
 A2  Већа организациона јединица  Одјељење за општу управу
 A3  Мања организациона једнинца  
 A10  Контакт подаци надлежног службеника  Стана Миличевић, Виши стручни сарадник за послове борачко-инвалидске заштите,tel: 053/810-511 лок. 182,email: nopsta@modica.ba
 A6  Дјелатност     Трговина, угоститељство и туризам
        Саобраћај и везе
        Пољопривредна и ветеринарска дјелатност, шумарство и водопривреда
        Грађевинарство, урбанизам, катастар и стамбени послови
        Екологија
        Комунални послови
        Наука, култура, издавачка дјелатност, спорт и образовање
        Социјална заштита и здравство
     x Општа управа и грађанска стања
        Борачко - инвалидска заштита
    Опис административног поступка  Позивање странке на преглед код првостепене љекарске комисије и доношење рјешења
   Радно вријеме  07:00 - 15:00
   Мјесто подношења захтјева  Општина
 A7  Сврха административног поступка  Утврђивање погоршања здравственог стања, новог процента војног инвалидитета и доношење рјешења
 A12  Правни основ административног поступка  Закон о правима бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца одбрамбено - отаџбинског рата РС-е
 A14  Рок за рjешавање потпуног предмета ( дана )  60
 A16  Kоментар  
   Обавјештење  
   Вријеме важења одлуке по захтјеву  
Такса / накнада коју је потребно платити РБ Назив Износ КМ Број рачуна Позив на број 1 Општинска / градска такса 1       2 Таксе виших органа власти 1       Информације РБ Информација 1 Име/име родитеља/презиме 2 ЈМБГ лица 3 Адреса становања 4 Контакт телефон Документација РБ Документ Институција Форма доставе Коментар 1 Лична карта ЦИПС Оверена копија   2 Најновија медицинска документација о лијечењуедицинска документација о лијечењу Надлежна здравствена установа Оверена копија  Потребан образац