Уговор о додјели средстава за финансирање пројеката НВО
AOP Питање Одговор  
 A0  Шифра административног поступка  6
 A1  Назив административног поступка  Уговор о додјели средстава за финансирање пројеката НВО
 A2  Већа организациона јединица  Oдјељење за привреду и друштвене дјелатности
 A3  Мања организациона једнинца  
 A10  Контакт подаци надлежног службеника  Душанка Лејић, Самост.стручни сарадник за туризам, омладину, хум. активн. и НВО и МЗ,tel: 053/810-433,email: privredamodrica@yahoo.com
 A6  Дјелатност     Трговина, угоститељство и туризам
        Саобраћај и везе
        Пољопривредна и ветеринарска дјелатност, шумарство и водопривреда
        Грађевинарство, урбанизам, катастар и стамбени послови
     x Екологија
        Комунални послови
     x Наука, култура, издавачка дјелатност, спорт и образовање
     x Социјална заштита и здравство
        Општа управа и грађанска стања
        Борачко - инвалидска заштита
    Опис административног поступка  НВО (подносилац захтјева) на основу расписаног јавног позива достављају своје пројекте. Пројекте оцјењује општинска комисија за вредновање пројеката, а крајњи исход поступка је Уговор о додјели средстава
   Радно вријеме  07:00-15:00
   Мјесто подношења захтјева  Општина Модрича
 A7  Сврха административног поступка  Регулисано је финансирање НВО-а од стране oпштине
 A12  Правни основ административног поступка  Закон о удружењима и фондацијама РС
 A14  Рок за рjешавање потпуног предмета ( дана )  60
 A16  Kоментар  
   Обавјештење  
   Вријеме важења одлуке по захтјеву  
Такса / накнада коју је потребно платити РБ Назив Износ КМ Број рачуна Позив на број 1 Општинска / градска такса 1       2 Таксе виших органа власти 1       3 Општинска / градска накнада 1       Информације РБ Информација 1 Назив пројекта 2 Назив организације (адреса, телефон/фах и е-mail) 3 Област на коју се пројекат односи 4 Циљеви пројекта 5 Детаљан опис пројекта 6 Детаљан буџет пројекта 7 Начин праћења реализације пројекта 8 Одговорно лице (име и презиме, контакт телефон, адреса) 9 Број жиро рачуна 10 Печат организације 11 Потпис одговорног лица Документација РБ Документ Институција Форма доставе Коментар 1 попуњен образац за пријаву пројекта Општина Оригинал   2 Попуњен формулар за апликацију пројекта Општина Оригинал  Потребан образац