Извод из матичних књига
AOP Питање Одговор  
 A0  Шифра административног поступка  60
 A1  Назив административног поступка  Извод из матичних књига
 A2  Већа организациона јединица  Одјељење за општу управу
 A3  Мања организациона једнинца  
 A10  Контакт подаци надлежног службеника  Стојан Саиловић, Стручни сарадник за послове матичара,tel: 053/870-184,email: nopsta@modrica.ba
 A6  Дјелатност     Трговина, угоститељство и туризам
        Саобраћај и везе
        Пољопривредна и ветеринарска дјелатност, шумарство и водопривреда
        Грађевинарство, урбанизам, катастар и стамбени послови
        Екологија
        Комунални послови
        Наука, култура, издавачка дјелатност, спорт и образовање
        Социјална заштита и здравство
     x Општа управа и грађанска стања
        Борачко - инвалидска заштита
    Опис административног поступка  Издање извода из МК за остваривање права грађана регулисана законом.
   Радно вријеме  07.0015.00
   Мјесто подношења захтјева  Општина Модрича
 A7  Сврха административног поступка  Увјерење у МК издају се ради остваривања личних и законских права грађана
 A12  Правни основ административног поступка  Закон о матичним књигама
 A14  Рок за рjешавање потпуног предмета ( дана )  1
 A16  Kоментар  
   Обавјештење  
   Вријеме важења одлуке по захтјеву  
Такса / накнада коју је потребно платити РБ Назив Износ КМ Број рачуна Позив на број 1 Таксе виших органа власти 1       2 Општинска / градска такса 1 5, 10, 15 КМ     3 Општинска / градска накнада 1       Информације РБ Информација 1 Име и презиме ЈМБГ лица за које се издаје извод. Документација РБ Документ Институција Форма доставе Коментар 1 Лична карта ЦИПС На увид  Потребан образац