Стамбено збрињавање ППБ и РВИ
AOP Питање Одговор  
 A0  Шифра административног поступка  61
 A1  Назив административног поступка  Стамбено збрињавање ППБ и РВИ
 A2  Већа организациона јединица  Одјељење за општу управу
 A3  Мања организациона једнинца  
 A10  Контакт подаци надлежног службеника  Лука Вукајловић, Самост. стр. сарадник за евиденцију о лицима која су регулисала  војну обавезу,tel: 053/810-511 лок.128,email: nopsta@modica.ba
 A6  Дјелатност     Трговина, угоститељство и туризам
        Саобраћај и везе
        Пољопривредна и ветеринарска дјелатност, шумарство и водопривреда
        Грађевинарство, урбанизам, катастар и стамбени послови
        Екологија
        Комунални послови
        Наука, култура, издавачка дјелатност, спорт и образовање
        Социјална заштита и здравство
     x Општа управа и грађанска стања
        Борачко - инвалидска заштита
    Опис административног поступка  Доношење рјешења о додјели стамбене јединице и рјешење о додјели бесповратних новчаних средстава
   Радно вријеме  07:00-15:00
   Мјесто подношења захтјева  Општина Модрича
 A7  Сврха административног поступка  
 A12  Правни основ административног поступка  
 A14  Рок за рjешавање потпуног предмета ( дана )  
 A16  Kоментар  
   Обавјештење  
   Вријеме важења одлуке по захтјеву  
Такса / накнада коју је потребно платити Информације РБ Информација 2 Име и презиме 3 Име оца 4 Адреса становања 5 ЈМБ 6 Телефон Документација РБ Документ Институција Форма доставе Коментар 1 Кућна листа Одјељење за општу управу Копија   2 Докум. прописана чланом 28. Уредбе о стамбеном збрињавању   Копија   3 Рјешење надлежног органа о признатом праву ППБ и РВИ Општина Копија   4 Стамбена ситуација Општина Оверена копија   5 Здравствено стање Дом здравља (љекар) Копија   6 Социјална ситуација Општина Копија   7 Рјешење о категоризацији Општина Копија   8 Изјава у складу са чланом 10 и 11 Уредбе о стамбеном збрињавању "Сл. Гл. РС" бр. 43/07 и 73/08 Општина Оригинал