Накнада за трошкове сахране
AOP Питање Одговор  
 A0  Шифра административног поступка  63
 A1  Назив административног поступка  Накнада за трошкове сахране
 A2  Већа организациона јединица  Одјељење за општу управу
 A3  Мања организациона једнинца  
 A10  Контакт подаци надлежног службеника  Лука Вукајловић, Самост. стр. сарадник за евиденцију о лицима која су регулисала  војну обавезу,tel: 053/810-511 лок.128,email: nopsta@modica.ba
 A6  Дјелатност     Трговина, угоститељство и туризам
        Саобраћај и везе
        Пољопривредна и ветеринарска дјелатност, шумарство и водопривреда
        Грађевинарство, урбанизам, катастар и стамбени послови
        Екологија
        Комунални послови
        Наука, култура, издавачка дјелатност, спорт и образовање
        Социјална заштита и здравство
     x Општа управа и грађанска стања
        Борачко - инвалидска заштита
    Опис административног поступка  Доношење рјешења у случају смрти борца прве категорије ВРС, РВИ од прве до четврте категорије и ППБ за есхумацију и пренос посмртних остатака погинулог борца.
   Радно вријеме  07:00 - 15:00
   Мјесто подношења захтјева  Општина
 A7  Сврха административног поступка  Остваривање права на основу одлуке о допунским правима бораца
 A12  Правни основ административног поступка  х
 A14  Рок за рjешавање потпуног предмета ( дана )  15
 A16  Kоментар  
   Обавјештење  
   Вријеме важења одлуке по захтјеву  
Такса / накнада коју је потребно платити РБ Назив Износ КМ Број рачуна Позив на број 1 Општинска / градска такса 1       2 Таксе виших органа власти 1       3 Општинска / градска накнада 1       Информације РБ Информација 1 Име/име родитеља/презиме 2 Адреса становања 3 ЈМБГ 4 Контакт телефон Документација РБ Документ Институција Форма доставе Коментар 1 Извод из МК умрлих Општина (Матичар) Копија   2 Одобрење за ескумацију и пренос посмртних остатака Општина Копија  Потребан образац