Накнадно увршћавање на коначну ранг листу
AOP Питање Одговор  
 A0  Шифра административног поступка  65
 A1  Назив административног поступка  Накнадно увршћавање на коначну ранг листу
 A2  Већа организациона јединица  Одјељење за општу управу
 A3  Мања организациона једнинца  
 A10  Контакт подаци надлежног службеника  Лука Вукајловић, Самост. стр. сарадник за евиденцију о лицима која су регулисала  војну обавезу,tel: 053/810-511 лок.128,email: nopsta@modica.ba
 A6  Дјелатност     Трговина, угоститељство и туризам
        Саобраћај и везе
        Пољопривредна и ветеринарска дјелатност, шумарство и водопривреда
        Грађевинарство, урбанизам, катастар и стамбени послови
        Екологија
        Комунални послови
        Наука, култура, издавачка дјелатност, спорт и образовање
        Социјална заштита и здравство
     x Општа управа и грађанска стања
        Борачко - инвалидска заштита
    Опис административног поступка  Рангирање кандидата и упућивање Министарству ради уврштавања и коначну ранг листу.
   Радно вријеме  07:00-15:00
   Мјесто подношења захтјева  Општина Модрича
 A7  Сврха административног поступка  Остваривање права по Уредби о стамбеном збрињавању ППБ и РВИ
 A12  Правни основ административног поступка  Закон о правима бораца
 A14  Рок за рjешавање потпуног предмета ( дана )  60
 A16  Kоментар  
   Обавјештење  
   Вријеме важења одлуке по захтјеву  
Такса / накнада коју је потребно платити РБ Назив Износ КМ Број рачуна Позив на број 1 Општинска / градска такса 1       2 Таксе виших органа власти 1       3 Општинска / градска накнада 1       Информације РБ Информација 1 Име и презиме 2 Име оца 3 Адреса становања 4 ЈМБ 5 Број телефона Документација РБ Документ Институција Форма доставе Коментар 1 Кућна листа Одјељење за општу управу Копија   2 Стамбена ситуација Општина Оверена копија   3 Дужина војног ангажовања Општина Копија   4 Здравствено стање Дом здравља (љекар) Копија   5 Социјална ситуација Општина Копија   6 Рјешење о признатом праву Општина Копија   7 Доказ о материјалној штети и изјава Општина Оригинал   8 Доказ о добијеној донацији или изјава Општина Оригинал   9 Доказ о непосједовању стамбене јединице Општина Оригинал  Потребан образац