Накнада за матурске екскурзије
AOP Питање Одговор  
 A0  Шифра административног поступка  67
 A1  Назив административног поступка  Накнада за матурске екскурзије
 A2  Већа организациона јединица  Одјељење за општу управу
 A3  Мања организациона једнинца  
 A10  Контакт подаци надлежног службеника  Лука Вукајловић, Самост. стр. сарадник за евиденцију о лицима која су регулисала  војну обавезу,tel: 053/810-511 лок.128,email: nopsta@modica.ba
 A6  Дјелатност     Трговина, угоститељство и туризам
        Саобраћај и везе
        Пољопривредна и ветеринарска дјелатност, шумарство и водопривреда
        Грађевинарство, урбанизам, катастар и стамбени послови
        Екологија
        Комунални послови
        Наука, култура, издавачка дјелатност, спорт и образовање
        Социјална заштита и здравство
     x Општа управа и грађанска стања
        Борачко - инвалидска заштита
    Опис административног поступка  Помоћ у плаћању трошкова екскурзије за дјецу погинулих бораца након довршеног 9, односно 3 или 4 разреда - Доношење рјешења
   Радно вријеме  07:00-15:00
   Мјесто подношења захтјева  Општина Модрича
 A7  Сврха административног поступка  Помоћ дјеци погинулих бораца - остваривање права из Одлуке о допунским правима бораца
 A12  Правни основ административног поступка  х
 A14  Рок за рjешавање потпуног предмета ( дана )  15
 A16  Kоментар  
   Обавјештење  
   Вријеме важења одлуке по захтјеву  
Такса / накнада коју је потребно платити РБ Назив Износ КМ Број рачуна Позив на број 1 Општинска / градска такса 1       2 Таксе виших органа власти 1       3 Општинска / градска накнада 1       Информације РБ Информација 1 Информација из Одлуке о доп. правима бораца ПБ и РВИ 2 Име и презиме 3 Мјесто, улица и број 4 ЈМБГ 5 Број телефона Документација РБ Документ Институција Форма доставе Коментар 1 Потврда о редовном школовању Школа коју ученик похађа Оригинал  Потребан образац