Признавање права на здравствену заштиту
AOP Питање Одговор  
 A0  Шифра административног поступка  70
 A1  Назив административног поступка  Признавање права на здравствену заштиту
 A2  Већа организациона јединица  Одјељење за општу управу
 A3  Мања организациона једнинца  
 A10  Контакт подаци надлежног службеника  Лука Вукајловић, Самост. стр. сарадник за евиденцију о лицима која су регулисала  војну обавезу,tel: 053/810-511 лок.128,email: nopsta@modica.ba
 A6  Дјелатност     Трговина, угоститељство и туризам
        Саобраћај и везе
        Пољопривредна и ветеринарска дјелатност, шумарство и водопривреда
        Грађевинарство, урбанизам, катастар и стамбени послови
        Екологија
        Комунални послови
        Наука, култура, издавачка дјелатност, спорт и образовање
        Социјална заштита и здравство
     x Општа управа и грађанска стања
        Борачко - инвалидска заштита
    Опис административног поступка  Доношење рјешења: борцу ВРС, РВИ ВРС и члану породице погинулог борца
   Радно вријеме  07:00-15:00
   Мјесто подношења захтјева  Општина Модрича
 A7  Сврха административног поступка  Остваривање права по Закону о правима бораца
 A12  Правни основ административног поступка  Закон о правима бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца отаџбинско- одбрамбеног рата РС-е
 A14  Рок за рjешавање потпуног предмета ( дана )  30
 A16  Kоментар  
   Обавјештење  
   Вријеме важења одлуке по захтјеву  
Такса / накнада коју је потребно платити РБ Назив Износ КМ Број рачуна Позив на број 1 Општинска / градска такса 1       2 Таксе виших органа власти 1       3 Општинска / градска накнада 1       Информације РБ Информација 1 Право на здравствену заштиту 2 Име/име родитеља/презиме 3 Адреса становања 4 Број телефона Документација РБ Документ Институција Форма доставе Коментар 1 Лична карта ЦИПС Копија   2 Увјерење фонда ПИО-а Фонд ПИО РС Оригинал   3 Увјерење Републичке управе за геодетске и имов.-правне послове П.Ј.Модрича Републичка управа за геодетске, имовинске и правне послове Оригинал   4 Увјерење завода за запошљавање РС, филијала Добој Завод за запошљавање Оригинал   5 Увјерење Одј. за привреду и друштв. дјел. Модрича Општина Оригинал  Потребан образац