Уписи у МКУ - редовна
AOP Питање Одговор  
 A0  Шифра административног поступка  71
 A1  Назив административног поступка  Уписи у МКУ - редовна
 A2  Већа организациона јединица  Одјељење за општу управу
 A3  Мања организациона једнинца  
 A10  Контакт подаци надлежног службеника  Мићо Мишић, Стручни сарадник за послове матичара,tel: 053/876-405,email: nopsta@modrica.ba
 A6  Дјелатност     Трговина, угоститељство и туризам
        Саобраћај и везе
        Пољопривредна и ветеринарска дјелатност, шумарство и водопривреда
        Грађевинарство, урбанизам, катастар и стамбени послови
        Екологија
        Комунални послови
        Наука, култура, издавачка дјелатност, спорт и образовање
        Социјална заштита и здравство
     x Општа управа и грађанска стања
        Борачко - инвалидска заштита
    Опис административног поступка  Уписом у матичну књигу умрлих врши се упис чињенице смрти лица, које је умрло на подручју матичне службе или иностранства а имало је пребивалиште на подучју матичне службе.
   Радно вријеме  07.00 - 15.00
   Мјесто подношења захтјева  Општина Модрича
 A7  Сврха административног поступка  После смрти лице се уписује у МКУ , уписом се умрло лице брише из свих евиденција живих, а потом се врши оставинска расправа о имовини умрлог.
 A12  Правни основ административног поступка  Закон о матичним књигама
 A14  Рок за рjешавање потпуног предмета ( дана )  1
 A16  Kоментар  
   Обавјештење  
   Вријеме важења одлуке по захтјеву  
Такса / накнада коју је потребно платити РБ Назив Износ КМ Број рачуна Позив на број 1 Општинска / градска такса 1       2 Таксе виших органа власти 1       3 Општинска / градска накнада 1       Информације РБ Информација 1 Презиме и име 2 ЈМБГ 3 Пол 4 Датум смрти 5 Мјесто смрти 6 Датум рођења 7 Мјесто рођења и општина 8 Држављанство 9 Националност 10 Вјероисповјест 11 Последње пребивалиште 12 Брачно стање 13 Име и презиме брачног друга 14 Име оца 15 Име и дјевојачко презиме мајке 16 Мјесто сахране Документација РБ Документ Институција Форма доставе Коментар 1 Извод из Матичне Књиге Вјенчаних (за лица у браку) Матични уред Копија   2 Потврда о смрти Здравствена установа Оригинал   3 Извод из МКР Општина Оригинал   4 Лична карта умрлог ЦИПС Копија   5 Лична карта за пријавитеља ЦИПС Копија  Потребан образац