Утврђивање права на борачки додатак
AOP Питање Одговор  
 A0  Шифра административног поступка  75
 A1  Назив административног поступка  Утврђивање права на борачки додатак
 A2  Већа организациона јединица  Одјељење за општу управу
 A3  Мања организациона једнинца  
 A10  Контакт подаци надлежног службеника  Лука Вукајловић, Самост. стр. сарадник за евиденцију о лицима која су регулисала  војну обавезу,tel: 053/810-511 лок.128,email: nopsta@modica.ba
 A6  Дјелатност     Трговина, угоститељство и туризам
        Саобраћај и везе
        Пољопривредна и ветеринарска дјелатност, шумарство и водопривреда
        Грађевинарство, урбанизам, катастар и стамбени послови
        Екологија
        Комунални послови
        Наука, култура, издавачка дјелатност, спорт и образовање
        Социјална заштита и здравство
     x Општа управа и грађанска стања
        Борачко - инвалидска заштита
    Опис административног поступка  Доношење рјешења, борачки додатак се признаје на основу броја мјесеци проведених у зони борбених дејстава (увјерење о категоризацији бораца)
   Радно вријеме  07:00-15:00
   Мјесто подношења захтјева  Општина Модрича
 A7  Сврха административног поступка  Остварење права по Закону о правима бораца
 A12  Правни основ административног поступка  Закон о правима бораца, РВИ, ППБ ОО рата РС
 A14  Рок за рjешавање потпуног предмета ( дана )  30
 A16  Kоментар  
   Обавјештење  
   Вријеме важења одлуке по захтјеву  
Такса / накнада коју је потребно платити РБ Назив Износ КМ Број рачуна Позив на број 1 Општинска / градска такса 1       2 Таксе виших органа власти 1       3 Општинска / градска накнада 1       Информације РБ Информација 1 Информације који борци имају право на борачки додатак у текућој години на основу одлуке Владе РС 2 Име/име родитеља/презиме 3 Адреса становања 4 Број телефона Документација РБ Документ Институција Форма доставе Коментар 1 Лична карта ЦИПС Копија   2 Увјерење о категоризацији борца РС Одјељење за општу управу Копија   3 Рјешење о пензионисању Фонд ПИО РС Копија   4 Доказ да запослени борац не прима борачки додатак Фирма/установа/орган гдје је запослен Копија   5 Увјерење од завода за запошљавање Завод за запошљавање Копија  Потребан образац