Признавање својства и категорије борца
AOP Питање Одговор  
 A0  Шифра административног поступка  76
 A1  Назив административног поступка  Признавање својства и категорије борца
 A2  Већа организациона јединица  Одјељење за општу управу
 A3  Мања организациона једнинца  
 A10  Контакт подаци надлежног службеника  Стана Миличевић, Виши стручни сарадник за послове борачко-инвалидске заштите,tel: 053/810-511 лок. 182,email: nopsta@modica.ba
 A6  Дјелатност     Трговина, угоститељство и туризам
        Саобраћај и везе
        Пољопривредна и ветеринарска дјелатност, шумарство и водопривреда
        Грађевинарство, урбанизам, катастар и стамбени послови
        Екологија
        Комунални послови
        Наука, култура, издавачка дјелатност, спорт и образовање
        Социјална заштита и здравство
     x Општа управа и грађанска стања
        Борачко - инвалидска заштита
    Опис административног поступка  Доношење рјешења о признавању својства и категорије борца
   Радно вријеме  07:00 - 15:00
   Мјесто подношења захтјева  Општина
 A7  Сврха административног поступка  Разврставање борца у одређену категорију и доношење рјешења
 A12  Правни основ административног поступка  Закон о правима бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца отаџбинско- одбрамбеног рата РС-е
 A14  Рок за рjешавање потпуног предмета ( дана )  30
 A16  Kоментар  
   Обавјештење  
   Вријеме важења одлуке по захтјеву  
Такса / накнада коју је потребно платити РБ Назив Износ КМ Број рачуна Позив на број 1 Општинска / градска такса 1       2 Таксе виших органа власти 1       3 Општинска / градска накнада 1       Информације РБ Информација 1 Име/име родитеља/презиме 2 ЈМБГ 3 Адреса становања 4 Контакт телефон Документација РБ Документ Институција Форма доставе Коментар 1 Увјерење о учешћу у рату Одјељење за општу управу Оригинал   2 Увјерење о заробљавању Црвени крст Оверена копија   3 Увјерење о одликовању Кабинет пресједника републике Оверена копија   4 Налаз и мишљење о боловању и неспособности за војну службу Војно-лјекарска комисија Оверена копија   5 Рјешење о радној обавези Надлежна установа Оверена копија  Потребан образац