Признавање спорног учешћа у рату
AOP Питање Одговор  
 A0  Шифра административног поступка  78
 A1  Назив административног поступка  Признавање спорног учешћа у рату
 A2  Већа организациона јединица  Одјељење за општу управу
 A3  Мања организациона једнинца  
 A10  Контакт подаци надлежног службеника  Лука Вукајловић, Самост. стр. сарадник за евиденцију о лицима која су регулисала  војну обавезу,tel: 053/810-511 лок.128,email: nopsta@modica.ba
 A6  Дјелатност     Трговина, угоститељство и туризам
        Саобраћај и везе
        Пољопривредна и ветеринарска дјелатност, шумарство и водопривреда
        Грађевинарство, урбанизам, катастар и стамбени послови
        Екологија
        Комунални послови
        Наука, култура, издавачка дјелатност, спорт и образовање
        Социјална заштита и здравство
     x Општа управа и грађанска стања
        Борачко - инвалидска заштита
    Опис административног поступка  Доношење рјешења о признавању спорног учешћа у рату и издавање увјерење о дужини учешћа у рату.
   Радно вријеме  07:00-15.00
   Мјесто подношења захтјева  Општина Модрича
 A7  Сврха административног поступка  Доказивање да је в/о био учесник рата.
 A12  Правни основ административног поступка  Закон о општем управном поступку
 A14  Рок за рjешавање потпуног предмета ( дана )  30
 A16  Kоментар  
   Обавјештење  
   Вријеме важења одлуке по захтјеву  
Такса / накнада коју је потребно платити РБ Назив Износ КМ Број рачуна Позив на број 1 Општинска / градска такса 1       2 Таксе виших органа власти 1       3 Општинска / градска накнада 1       Информације РБ Информација 1 Име/име родитеља/презиме 2 Адреса становања 3 ЈМБГ 4 Број телефона Документација РБ Документ Институција Форма доставе Коментар 1 Војна књижица Министарство одбране Оверена копија   2 Дозвола за кретање Надлежна ВП. ВРС Оригинал   3 Платна листа Надлежна ВП. ВРС Оверена копија   4 Реверс о задужењу оружја Надлежна ВП. ВРС Оверена копија   5 потврда од ВП из тог периода Надлежна ВП. ВРС Оверена копија  Потребан образац