Заузимање јавних површина испред трговинских радњи за продају сладоледа , воћа и поврћа
AOP Питање Одговор  
 A0  Шифра административног поступка  79
 A1  Назив административног поступка  Заузимање јавних површина испред трговинских радњи за продају сладоледа , воћа и поврћа
 A2  Већа организациона јединица  Одјељење за просторно уређење, стамбено комуналне послове и екологију
 A3  Мања организациона једнинца  
 A10  Контакт подаци надлежног службеника  Михајло Жарић, Стручни сарадник за стручне комуналне послове,tel: 053/820-821,email: mprostor@teol.net
 A6  Дјелатност  x Трговина, угоститељство и туризам
        Саобраћај и везе
        Пољопривредна и ветеринарска дјелатност, шумарство и водопривреда
        Грађевинарство, урбанизам, катастар и стамбени послови
        Екологија
        Комунални послови
        Наука, култура, издавачка дјелатност, спорт и образовање
        Социјална заштита и здравство
        Општа управа и грађанска стања
        Борачко - инвалидска заштита
    Опис административног поступка  Повремено или сезонско заузимање јавне површине за остављање дјелатности
   Радно вријеме  07.00 - 15.00
   Мјесто подношења захтјева  Општина Модрича
 A7  Сврха административног поступка  Заузимање јавни поршина повремено или сезонски
 A12  Правни основ административног поступка  Закон о општем управном поступку
 A14  Рок за рjешавање потпуног предмета ( дана )  30
 A16  Kоментар  
   Обавјештење  
   Вријеме важења одлуке по захтјеву  
Такса / накнада коју је потребно платити РБ Назив Износ КМ Број рачуна Позив на број 1 Таксе виших органа власти 1       2 Општинска / градска такса 1 2,00 на захтјев, 10,00 на рјешење 562-011-00000-704-75   3 Општинска / градска накнада 1 3-10КМ/м2 мјесечно     Информације РБ Информација 1 Име/име родитеља/презиме 2 Адреса становања 3 ЈМБГ 4 Контакт телефон 5 Кратак опис захтјева Документација РБ Документ Институција Форма доставе Коментар 1 Решење о одобрењу за обављање дјелатности Одјељење за привредне и друштвене дјелатност Оверена копија   2 Копија катарстарског плана парцеле и поседовни лист Републичка управа за геодетске, имовинске и правне послове Оригинал оверена копија   3 Сагласност заједнице етажних власника Управни одбор заједнице Оригинал  Потребан образац