Признавање статуса РВИ и права на личну инвалиднину, ортопедски додатак и додатак за његу и помоћ
AOP Питање Одговор  
 A0  Шифра административног поступка  81
 A1  Назив административног поступка  Признавање статуса РВИ и права на личну инвалиднину, ортопедски додатак и додатак за његу и помоћ
 A2  Већа организациона јединица  Одјељење за општу управу
 A3  Мања организациона једнинца  
 A10  Контакт подаци надлежног службеника  Стана Миличевић, Виши стручни сарадник за послове борачко-инвалидске заштите,tel: 053/810-511 лок. 182,email: nopsta@modica.ba
 A6  Дјелатност     Трговина, угоститељство и туризам
        Саобраћај и везе
        Пољопривредна и ветеринарска дјелатност, шумарство и водопривреда
        Грађевинарство, урбанизам, катастар и стамбени послови
        Екологија
        Комунални послови
        Наука, култура, издавачка дјелатност, спорт и образовање
        Социјална заштита и здравство
     x Општа управа и грађанска стања
        Борачко - инвалидска заштита
    Опис административног поступка  Доношење рјешење о признавању права на личну инвалиднину, ортопедски додатак и за његу и помоћ за РВИ
   Радно вријеме  07:00 - 15:00
   Мјесто подношења захтјева  Општина
 A7  Сврха административног поступка  Признавање својства РВИ, права на личну инвалиднину, ортопедски додатак и додатак за његу и помоћ
 A12  Правни основ административног поступка  Закон о правима бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца одбрамбено - отаџбинског рата РС-е
 A14  Рок за рjешавање потпуног предмета ( дана )  60
 A16  Kоментар  
   Обавјештење  
   Вријеме важења одлуке по захтјеву  
Такса / накнада коју је потребно платити РБ Назив Износ КМ Број рачуна Позив на број 1 Општинска / градска такса 1       2 Таксе виших органа власти 1       3 Општинска / градска накнада 1       Информације РБ Информација 1 Име/име родитеља/презиме 2 ЈМБГ 3 Адреса становања 4 Контакт телефон Документација РБ Документ Институција Форма доставе Коментар 1 Увјерење о учешћу у рату Одјељење за општу управу Оверена копија   2 Увјерење о рањавању, повређивању, обољењу Одјељење војне евиденцике Бања Лука Оверена копија   3 Медицинска документација о лијечењу Надлежна здравствена установа Оверена копија  Потребан образац