Једнократна новчана помоћ
AOP Питање Одговор  
 A0  Шифра административног поступка  84
 A1  Назив административног поступка  Једнократна новчана помоћ
 A2  Већа организациона јединица  Кабинет Начелника општине
 A3  Мања организациона једнинца  
 A10  Контакт подаци надлежног службеника  Нада Милојевић, Виши стручни сарадник за послове начелника,tel: 053/810-368,email:
 A6  Дјелатност     Трговина, угоститељство и туризам
        Саобраћај и везе
        Пољопривредна и ветеринарска дјелатност, шумарство и водопривреда
        Грађевинарство, урбанизам, катастар и стамбени послови
        Екологија
        Комунални послови
     x Наука, култура, издавачка дјелатност, спорт и образовање
     x Социјална заштита и здравство
        Општа управа и грађанска стања
        Борачко - инвалидска заштита
    Опис административног поступка  Рјешавање захтјева за додјелу једнократне новчане помоћи
   Радно вријеме  07:00-15:00
   Мјесто подношења захтјева  Општина Модрича
 A7  Сврха административног поступка  Новчана помоћ појединцима у ванредним (неочекиваним) околностима (лијечење, куповина лијекова, смрти ужег члана породице)
 A12  Правни основ административног поступка  Закон о локалној самоуправи
 A14  Рок за рjешавање потпуног предмета ( дана )  8
 A16  Kоментар  
   Обавјештење  
   Вријеме важења одлуке по захтјеву  
Такса / накнада коју је потребно платити РБ Назив Износ КМ Број рачуна Позив на број 1 Општинска / градска такса 1       2 Таксе виших органа власти 1       3 Општинска / градска накнада 1       Информације РБ Информација 1 Име/име родитеља/презиме 2 ЈМБГ лица 3 Адреса 4 Број телефона 5 Лјекарски налаз 6 Мишљење/препорука љекара Документација РБ Документ Институција Форма доставе Коментар 1 Захтјев Основна школа Оригинал   2 Налаз, оцјена и мишљење љекара Дом здравља (љекар) Копија   3 Рачун о плаћеним обавезама Надлежна установа Копија  Потребан образац