Сагласност за промет непокретности
AOP Питање Одговор  
 A0  Шифра административног поступка  85
 A1  Назив административног поступка  Сагласност за промет непокретности
 A2  Већа организациона јединица  Кабинет Начелника општине
 A3  Мања организациона једнинца  
 A10  Контакт подаци надлежног службеника  Нада Милојевић, Виши стручни сарадник за послове начелника,tel: 053/810-368,email:
 A6  Дјелатност     Трговина, угоститељство и туризам
        Саобраћај и везе
        Пољопривредна и ветеринарска дјелатност, шумарство и водопривреда
     x Грађевинарство, урбанизам, катастар и стамбени послови
        Екологија
        Комунални послови
        Наука, култура, издавачка дјелатност, спорт и образовање
        Социјална заштита и здравство
     x Општа управа и грађанска стања
        Борачко - инвалидска заштита
    Опис административног поступка  Вршење контроле у промету непокретности и давања сагласности на исту
   Радно вријеме  07:00-15:00
   Мјесто подношења захтјева  Општина Модрича
 A7  Сврха административног поступка  Увид/контрола промета непокретности на подручју општине
 A12  Правни основ административног поступка  Закон о локалној самоуправи
 A14  Рок за рjешавање потпуног предмета ( дана )  8
 A16  Kоментар  
   Обавјештење  
   Вријеме важења одлуке по захтјеву  
Такса / накнада коју је потребно платити РБ Назив Износ КМ Број рачуна Позив на број 1 Општинска / градска такса 1       2 Таксе виших органа власти 1       3 Општинска / градска накнада 1       Информације РБ Информација 1 Име и презиме 2 Понуде непокретности (опис) Документација РБ Документ Институција Форма доставе Коментар 1 Препис посједовног листа Републичка управа за геодетске, имовинске и правне послове Оверена копија   2 Копија катарстарског плана парцеле Републичка геодетска управа Оверена копија   3 Земљишно-књижни извадак Основни суд Оверена копија   4 Изјашњење комисије за разматрање понуде Општинска комисија за разматрање Оригинал   5 Извод из књиге уложених уговора о откупу-продаји стана или гараже Катастар Копија