Одобрење уплате на рате, накнаде за уређење ГГЗ и ренте
AOP Питање Одговор  
 A0  Шифра административног поступка  87
 A1  Назив административног поступка  Одобрење уплате на рате, накнаде за уређење ГГЗ и ренте
 A2  Већа организациона јединица  Кабинет Начелника општине
 A3  Мања организациона једнинца  
 A10  Контакт подаци надлежног службеника  Нада Милојевић, Виши стручни сарадник за послове начелника,tel: 053/810-368,email:
 A6  Дјелатност     Трговина, угоститељство и туризам
        Саобраћај и везе
        Пољопривредна и ветеринарска дјелатност, шумарство и водопривреда
     x Грађевинарство, урбанизам, катастар и стамбени послови
        Екологија
        Комунални послови
        Наука, култура, издавачка дјелатност, спорт и образовање
        Социјална заштита и здравство
        Општа управа и грађанска стања
        Борачко - инвалидска заштита
    Опис административног поступка  Поступак давања сагласности плаћања на рате накнаде за уређење ГГЗ и ренте
   Радно вријеме  07:00-15:00
   Мјесто подношења захтјева  Општина Модрича
 A7  Сврха административног поступка  Олакшица у измирењу накнада за уређење ГГЗ и ренте
 A12  Правни основ административног поступка  Закон о локалној самоуправи
 A14  Рок за рjешавање потпуног предмета ( дана )  5
 A16  Kоментар  
   Обавјештење  
   Вријеме важења одлуке по захтјеву  
Такса / накнада коју је потребно платити РБ Назив Износ КМ Број рачуна Позив на број 1 Општинска / градска такса 1       2 Таксе виших органа власти 1       3 Општинска / градска накнада 1       Информације РБ Информација 1 Писмени захтјев 2 Име и презиме 3 Адреса становања 4 Контакт телефон 5 ЈМБГ и ЈИБ Документација РБ Документ Институција Форма доставе Коментар 1 Урбанистичка сагласност Општина Копија   2 Обрачун накнада Одјељење за просторно уређење комуналне дјелатности и екологију Копија   3 Укњиждба заложног права Нотар Оверена копија