Издавање радне књижице
AOP Питање Одговор  
 A0  Шифра административног поступка  88
 A1  Назив административног поступка  Издавање радне књижице
 A2  Већа организациона јединица  Одјељење за општу управу
 A3  Мања организациона једнинца  
 A10  Контакт подаци надлежног службеника  Гордана Танић, Стр. сарадник за прост.уређ., стемб.-ком. послове и екологију,tel: 053/810-433,email: nopsta@modrica.ba
 A6  Дјелатност     Трговина, угоститељство и туризам
        Саобраћај и везе
        Пољопривредна и ветеринарска дјелатност, шумарство и водопривреда
        Грађевинарство, урбанизам, катастар и стамбени послови
        Екологија
        Комунални послови
        Наука, култура, издавачка дјелатност, спорт и образовање
        Социјална заштита и здравство
     x Општа управа и грађанска стања
        Борачко - инвалидска заштита
    Опис административног поступка  Попуњавање радне књижице личним подацима и уписивање стручне спреме те овјера истог.
   Радно вријеме  07:00-15:00
   Мјесто подношења захтјева  Општина Модрича
 A7  Сврха административног поступка  Издавање радне књижице ради остваривања права на рад
 A12  Правни основ административног поступка  Закон о радним односима
 A14  Рок за рjешавање потпуног предмета ( дана )  3
 A16  Kоментар  
   Обавјештење  
   Вријеме важења одлуке по захтјеву  
Такса / накнада коју је потребно платити РБ Назив Износ КМ Број рачуна Позив на број 1 Општинска / градска такса 1       2 Таксе виших органа власти 1       3 Општинска / градска накнада 1       Информације РБ Информација 1 Име/име родитеља/презиме 2 Име и презиме, датум и мјесто рођења, име родитеља, држављанство, мјесто становања, занимање, датум и мјесто умрлог лица 3 Адреса становања 4 Регистарски бр. л.к., мјесто и датум издавања 5 Матични број грађана 6 Подаци о завршеној школи Документација РБ Документ Институција Форма доставе Коментар 1 Лична карта ЦИПС Оверена копија   2 Захтјев Књижара Оргинал   3 Диплома о завршеном школовању Образовна установа Оверена копија   4 Радна књижица Књижара Оригинал