Приступ информацијама
AOP Питање Одговор  
 A0  Шифра административног поступка  91
 A1  Назив административног поступка  Приступ информацијама
 A2  Већа организациона јединица  Одјељење за општу управу
 A3  Мања организациона једнинца  
 A10  Контакт подаци надлежног службеника  Ружица Карамановић, шеф одсјека за послове информисања и пријемне канцеларије,tel: 053/810-511 лок. 181,email: nopsta@modrica.ba
 A6  Дјелатност  x Трговина, угоститељство и туризам
     x Саобраћај и везе
     x Пољопривредна и ветеринарска дјелатност, шумарство и водопривреда
     x Грађевинарство, урбанизам, катастар и стамбени послови
     x Екологија
     x Комунални послови
     x Наука, култура, издавачка дјелатност, спорт и образовање
     x Социјална заштита и здравство
     x Општа управа и грађанска стања
     x Борачко - инвалидска заштита
    Опис административног поступка  Свако физичко и правно лице има право поднијети захтјев за приступ информацијама које су под контролом овог органа. Орган у року од 15 дана подносиоцу захтјева доставља тражену информацију уколико се не ради о изузетку.
   Радно вријеме  07:00-15:00
   Мјесто подношења захтјева  Општина Модрича
 A7  Сврха административног поступка  Сврха је да се омогући приступ сваком физичком или правном  лицу до информација са којима располаже овај орган, промовишући тиме транспарентности и одговорност органа, што је неопходно за демократски процес.
 A12  Правни основ административног поступка  Закон о слободи приступа информацијама
 A14  Рок за рjешавање потпуног предмета ( дана )  15
 A16  Kоментар  
   Обавјештење  
   Вријеме важења одлуке по захтјеву  
Такса / накнада коју је потребно платити РБ Назив Износ КМ Број рачуна Позив на број 1 Општинска / градска такса 1       2 Таксе виших органа власти 1 Подносиоци захтјева ослобођени плаћања таксе     3 Општинска / градска накнада 1       Информације РБ Информација 1 Име и презиме 2 Адреса становања 3 Контакт телефон 4 ЈМБГ лица Документација РБ Документ Институција Форма доставе Коментар 1 Лична карта ЦИПС На увид