Накнадни упис чињенице држављанства БИХ - Републике Српске у МКР
AOP Питање Одговор  
 A0  Шифра административног поступка  92
 A1  Назив административног поступка  Накнадни упис чињенице држављанства БИХ - Републике Српске у МКР
 A2  Већа организациона јединица  Одјељење за општу управу
 A3  Мања организациона једнинца  
 A10  Контакт подаци надлежног службеника  Олга Суботић, Службеник,tel: 053/810-511 лок. 181,email: nopsta@modrica.ba
 A6  Дјелатност     Трговина, угоститељство и туризам
        Саобраћај и везе
        Пољопривредна и ветеринарска дјелатност, шумарство и водопривреда
        Грађевинарство, урбанизам, катастар и стамбени послови
        Екологија
        Комунални послови
        Наука, култура, издавачка дјелатност, спорт и образовање
        Социјална заштита и здравство
     x Општа управа и грађанска стања
        Борачко - инвалидска заштита
    Опис административног поступка  Ако у МКР није уписана чињеница држављанства БИХ-Републике Српске странке, подноси захтјев за упис мјесној канцеларији по мјесту рођења-уписа у МКР.
   Радно вријеме  07:00-15:00
   Мјесто подношења захтјева  Општина Модрича
 A7  Сврха административног поступка  Странка остварује упис чињенице држављанства у МКР и издавање увјерења о држављанству
 A12  Правни основ административног поступка  Закон о матичним књигама
 A14  Рок за рjешавање потпуног предмета ( дана )  60
 A16  Kоментар  
   Обавјештење  
   Вријеме важења одлуке по захтјеву  
Такса / накнада коју је потребно платити РБ Назив Износ КМ Број рачуна Позив на број 1 Таксе виших органа власти 1       2 Општинска / градска такса 1 12,00 КМ     3 Општинска / градска накнада 1       Информације РБ Информација 1 МКР (име, ЈМБ, име родитеља, датум рођења, бр. телефона) Документација РБ Документt Институција Форма доставе Коментар 1 Извод из Матичне Књиге Рођених Матични уред Оригинал   2 Увјерење о пребивалишту ЦИПС Оригинал   3 Увјерење да није уписан у КД мјеста рођења Мјесна канцеларија Оригинал   4 Увјерење да није уписан у у КД мјеста пребивалишта Мјесна канцеларија Оригинал   5 Увјерење да није уписан у КД по упису у МКР за родитеље Мјесна канцеларија Оригинал   6 Лични документ Лично Оверена копија   7 Доказ о уплаћеној општинској административној такси Мјесна канцеларија Оригинал  Потребан образац