Прибављање медицинске документације односно налаза, оцјена и мишљења НВЉК и ВВЉК регрутне комисије
AOP Питање Одговор  
 A0  Шифра административног поступка  93
 A1  Назив административног поступка  Прибављање медицинске документације односно налаза, оцјена и мишљења НВЉК и ВВЉК регрутне комисије
 A2  Већа организациона јединица  Одјељење за општу управу
 A3  Мања организациона једнинца  
 A10  Контакт подаци надлежног службеника  Стана Миличевић, Виши стручни сарадник за послове борачко-инвалидске заштите,tel: 053/810-511 лок. 182,email: nopsta@modica.ba
 A6  Дјелатност     Трговина, угоститељство и туризам
        Саобраћај и везе
        Пољопривредна и ветеринарска дјелатност, шумарство и водопривреда
        Грађевинарство, урбанизам, катастар и стамбени послови
        Екологија
        Комунални послови
        Наука, култура, издавачка дјелатност, спорт и образовање
        Социјална заштита и здравство
     x Општа управа и грађанска стања
        Борачко - инвалидска заштита
    Опис административног поступка  Прибављање медицинске документације и мишљења ниже односно више војно љекарске комисије или регрутне комисије од Одјељења за војне  евиденције Бања Лука
   Радно вријеме  07:00 - 15:00
   Мјесто подношења захтјева  Општина
 A7  Сврха административног поступка  
 A12  Правни основ административног поступка  
 A14  Рок за рjешавање потпуног предмета ( дана )  
 A16  Kоментар  
   Обавјештење  
   Вријеме важења одлуке по захтјеву  
Такса / накнада коју је потребно платити Информације РБ Информација 1 Име/име родитеља/презиме 2 ЈМБГ 3 Адреса становања 4 Контакт телефон Документација РБ Документ Институција Форма доставе Коментар 1 Увјерење о учешћу у рату Одјељење за општу управу Оригинал