Признавање права на накнаду по основу одликовања
AOP Питање Одговор  
 A0  Шифра административног поступка  97
 A1  Назив административног поступка  Признавање права на накнаду по основу одликовања
 A2  Већа организациона јединица  Одјељење за општу управу
 A3  Мања организациона једнинца  
 A10  Контакт подаци надлежног службеника  Лука Вукајловић, Самост. стр. сарадник за евиденцију о лицима која су регулисала  војну обавезу,tel: 053/810-511 лок.128,email: nopsta@modica.ba
 A6  Дјелатност     Трговина, угоститељство и туризам
        Саобраћај и везе
        Пољопривредна и ветеринарска дјелатност, шумарство и водопривреда
        Грађевинарство, урбанизам, катастар и стамбени послови
        Екологија
        Комунални послови
        Наука, култура, издавачка дјелатност, спорт и образовање
     x Социјална заштита и здравство
        Општа управа и грађанска стања
        Борачко - инвалидска заштита
    Опис административног поступка  Борци ВРС и ППБ, доношење рјешења ради остваривања права на надокнаду по основу одликовања
   Радно вријеме  07:00-15:00
   Мјесто подношења захтјева  Општина Модрича
 A7  Сврха административног поступка  Остварење права по закону о правима бораца
 A12  Правни основ административног поступка  Закон о правима бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца отаџбинско- одбрамбеног рата РС-е
 A14  Рок за рjешавање потпуног предмета ( дана )  30
 A16  Kоментар  
   Обавјештење  
   Вријеме важења одлуке по захтјеву  
Такса / накнада коју је потребно платити РБ Назив Износ КМ Број рачуна Позив на број 1 Општинска / градска такса 1       2 Таксе виших органа власти 1       3 Општинска / градска накнада 1       Информације РБ Информација 1 Име и презиме 2 Адреса становања 3 ЈМБГ 4 Број телефона Документација РБ Документ Институција Форма доставе Коментар 1 Одликовање Предсједник РС Оверена копија  Потребан образац