Признавање права на породичну инвалиднину иза смрти војног инвалида
AOP Питање Одговор  
 A0  Шифра административног поступка  98
 A1  Назив административног поступка  Признавање права на породичну инвалиднину иза смрти војног инвалида
 A2  Већа организациона јединица  Одјељење за општу управу
 A3  Мања организациона једнинца  
 A10  Контакт подаци надлежног службеника  Стана Миличевић, Виши стручни сарадник за послове борачко-инвалидске заштите,tel: 053/810-511 лок. 182,email: nopsta@modica.ba
 A6  Дјелатност     Трговина, угоститељство и туризам
        Саобраћај и везе
        Пољопривредна и ветеринарска дјелатност, шумарство и водопривреда
        Грађевинарство, урбанизам, катастар и стамбени послови
        Екологија
        Комунални послови
        Наука, култура, издавачка дјелатност, спорт и образовање
        Социјална заштита и здравство
     x Општа управа и грађанска стања
        Борачко - инвалидска заштита
    Опис административног поступка  Доношење рјешења о признавању права на породичну инвалиднину иза смрти војног инвалида
   Радно вријеме  07:00 - 15:00
   Мјесто подношења захтјева  Општина
 A7  Сврха административног поступка  Признавање права на породичну инвалиднину
 A12  Правни основ административног поступка  Закон о правима бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца одбрамбено - отаџбинско рата РС-е
 A14  Рок за рjешавање потпуног предмета ( дана )  60
 A16  Kоментар  
   Обавјештење  
   Вријеме важења одлуке по захтјеву  
Такса / накнада коју је потребно платити РБ Назив Износ КМ Број рачуна Позив на број 1 Општинска / градска такса 1       2 Таксе виших органа власти 1       3 Општинска / градска накнада 1       Информације РБ Информација 1 Име/име родитеља/презиме 2 ЈМБГ 3 Контакт телефон Документација РБ Документ Институција Форма доставе Коментар 1 Смртни лист Општина Оверена копија   2 Извод из МКВ Одјељење за општу управу-матичар Оверена копија   3 Рјешење о признатом својству војног инвалида и праву на личну инвалиднину Одјељење за општу управу Оверена копија   4 Медицинска документација о лијечењу Надлежна здравствена установа Оверена копија  Потребан образац