У Мјесној заједници Модрича 4, завршени су радови на асфалтирању улице Царице Милице.

Дужина асфалтиране саобраћајнице износи 900 m, ширинe коловоза 5,0 m, уз обостране банкине од по 0,5 m.

Пројекат је реализован уз помоћ Владе Републике Српске. Укупна вриједност радова износи 106.294, 50 КМ.