Општина Модрича располаже са 22431 хектаром пољопривредних површина, што чини 61,73% њене територије. Од 22431 хектара на оранице отпада 16263 хектара (72,5%), воћњаке 2.299 хектара (10,25%), ливаде 1261 (5,62%) и пашњаке 2608 хектара (11,63 %).

Обзиром на повољан географски положај, климатске услове и расположиве пољопривредне површине  пољопривреда је дефинисана као један од стратешких циљева развоја општине Модрича.

poljoprivreda_02

С тим у вези у оквиру Одјељења за привреду и друштвене дјелатности формиран је Одсјек за пољопривреду који има за циљ да се унаприједи пољопривредна производња на подручју Општине,   пружање стручне помоћи и савјета пољопривредним произвођачима.

Почетком 2012. године донесен је Програм развоја пољопривреде и села на подручју општине Модрича у периоду 2012-2016. година. Програмом су дефинисани дугорочни и краткорочни циљеви развоја пољопривреде и села. На основу Програма сваке године се доноси Акциони план имплементације Програма развоја пољопривреде и села на подручју општине Модрича гдје се ближе одреде приоритети улагања и развоја.

У Буџету општине Модрича се планирају средства за развој пољопривреде и села, од којих се 60% издваја за подстицање пољопривредне производње и то:

 1. Сточарство:
  -узгој квалитетно приплодних јуница
  -узгој квалитетно приплодних крмача
  -узгој квалитетно приплодних оваца и коза
  -тов јунади
  -тов свиња

stocarstvo1

 1. Пчеларство
 2. Подизање вишегодишњих засада коштичавог, јабучастог, језграстог и јагодастог воћа
 3. Изградња нових пластеника и набавка опреме за пластенике

povrtarstvo2Осталих 40% средстава се издваја за јачање задружног сектора, удружења, организовање сајмова, посјете пољопривредних произвођача другим сајмовима, едукацију пољопривредних произвођача и ванредне помоћи.

На подручју општине Модрича издвојила су се три значајна сајма из области пољопривреде:

 • Изложба стоке и сеоског предузетништва која је у оквиру Сајма привреде Модрича и одржава се почетком септембра мјесеца. У оквиру ове Изложбе излажу се музна грла и приплодни подмладак, пољопривредни производи и прерађевине, сточна храна, механизација, ситне животиње. Изложба  музних грла и подмлатка је такмичарског карактера. Додјељују се по три новчане награде у категорији музних грла и приплодног подмлатка, једна за колекцију јуница и проглашава се крава шампионка сајма.

izlozba-stoke

 • Сајам руралне привреде Таревци одржава се крајем јула мјесеца и окупља пољопривредне произвођаче, привредна друштва и предузетнике из читаве Босне и Херцеговине.
 • Изложба меда и пчелињих производа се одржава у августу мјесецу, а окупља пчеларе не само са подручја општине Модрича него и шире.

Одјељење за привреду и друштвене дјелатности-Одсјек за пољопривреду има добру сарадњу са: Министарством пољопривреде, шумарства и водопривреде РС- Ресор за пружање стручних услуга у пољопривреди Одјељење Добој, Пољопривредним институтом Бања Лука, ИРБ Бања Лука, УНДП, Фарма пројекат, ОXФам Италија-Сарајево, Боспер Тузла и другим институцијама и организацијама.

Наведене институције и организације су помогле у реализацији Пројеката:

-Производно-едукациони центар Модрича (производња поврћа у заштићеном простору и на отвореном пољу),
-Унапређење воћарске производње на подручју општине Модрича,

unapredjenje_voc_proiz

-Узгој квалитетно приплодног подмлатка музних грла,
-Опоравак од поплава комерцијалне пољопривредне производње (подизање пластеника, засада малина и јагода),
-Студијско путовање пољопривредних произвођача у Словенију,
-Пројекат  Предузетнички центар „Јабучик“, гдје је у току инсталирање опреме за прераду воћа и поврћа, хладњаче и сушаре за воће и љеко биље.