На подручју општине Модрича када су образовне иниституције у питању постоје: јавна предшколска установа, двије градске централне основне школе, у које је укључено осамнаест подручних основних школа из сеоских мјесних заједница и Средњошколски центар у коме се образују ученици за занимања трећег и четвртог степена.

 • Обданиште
 • ОШ Свети Сава
 • ОШ Сутјеска
 • СШЦ Јован Цвијић
 • ЈАВНА ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „НАША РАДОСТ“ МОДРИЧА

  Дјечији вртић у нашој локалној заједници егзистира од 1972. године а 1986. године је изграђен нови, савременији објекат, капацитета 122 дјетета.

  djecije_obdaniste

  Због велике заинтересованости родитеља за смјештај дјеце у предшколску установу, као и настојањем локалне заједнице да што већи број дјеце буде обухваћено предшколским васпитањем и образовањем, Општина Модрича је у сарадњи са швајцарском хуманитарном организацијом „Oberwallis für Kinder unserer Welt“ изградила још један објекат 2017. године, капацитета до стотину дјеце.

  Са новим објектом ЈПУ „Наша радост“ Модрича у свом саставу има двије организационе јединице, у којима тренутно борави 263 дјетета. Нова организациона једницица почела је са радом 4. септембра 2017. године.

  ЈПУ „Наша радост“ Модрича запошљава 23 васпитача и једну медицинску сестру на превентиви, која ради са дјецом у продуженом боравку. У установи још ради 1 дефектолог и 14 осталих радника.

  Адреса: Цара Лазара 7, 74480 Модрича
  Телефон:
  053/810-762
  Директор:
  Сузана Јовић, директор

 • ОСНОВНА ШКОЛА СВЕТИ САВА

  Основна школа „Свети Сава“ почела је са радом 1950. године под називом О.Ш. „25. мај“. Садашњи назив школа је добила 1993. године.

  Школу тренутно похађа 996 ученика рапоређених у 30 одјељења у Централној школи и 31 одјељење распоређено у 9 подручних школа.

  Централна школа се налази у Модричи, а настава се изводи и у деветоразредним школама и то у Дугом Пољу, Копривни и Врањаку, као и петоразредним подручним школама у Ботајици, Таревцима, Бријестову, Горњим Ријечанима, Копривнској Требави и Бабешници (која је опремљена, али нема ученика да је похађају). Школа располаже с укупним расположивим школским простором од 6.937 метара квадратних, с тим да је учионички простор 3.957 метара квадратних.

  Посједује властиту библиотеку са укупно 18.673 наслова. Укупно је запослено 132 радника, од тога су 95 наставници и 37 ваннаставни радници.

  Ученици школе постижу завидне резултате на регионалним и републичким такмичењима, а у саставу школе дјелују Савјет ученика и Подмладак организације Црвеног крста.

  Адреса: Цара Лазара 29, 74480 Модрича
  Телефони:
  – директор – 053/810-605;
  – помоћник директора – 821-670;
  – секретар – 812-832;
  – психолог – 820-751;
  – педагог – 821-671;
  – рачуноводство – 813-927.
  E-mail:
  os120@skolers.org
  Директор:
  Митар Кршић

  027

 • ОСНОВНА ШКОЛА „СУТЈЕСКА“

  Основна школа „Сутјеска“ обновљена је уз помоћ донације америчке организације УСАИД и поново је почела са радом 2002. године.
  Овој школи припадају деветоразредне подручне основне школе у Скугрићу и Милошевцу и петоразредне подручне школе у Крчевљанима, Толиси, Ждребану, Потпољу-Мишићима, Гаревцу, Кладарима Доњим и школом у Чардаку која је опремљена, али нема ученика да је похађају.
  Настава у централној школи се одвија у двије смјене, а у подручним школама само у првој смјени.

  Школа располаже са 3566,38 метара квадратних учионичког простора, с тим да је 5841 метар квадратни укупна површина затвореног школског простора.

  Посједује властиту библиотеку са укупно 10320 наслова. Укупно је запослено 79 радника, од тога су 57 наставници и 22 ваннаставних радника.

  Школу тренутно похађа 900 ученика рапоређених у 54 одјељења.

  Адреса: Максима Горког 4, 74480 Модрича
  Телефони:
  – директор – 820-730,
  – помоћник директора, секретар и педагог – 812-506,
  – рачуноводство – 053/820-731.
  E-mail:
  os128@skolers.org
  Web: www.ossutjeska.com
  Директор: Зорица Васиљевић

  069

 •  СРЕДЊОШКОЛСКИ ЦЕНТАР „ЈОВАН ЦВИЈИЋ“

  Средњошколски Центар „Јован Цвијић“ Модрича наставља традицију модричких средњих школа и то почев од 1946. године када је почела са радом Школа ученика у привреди и 1962. године од када у Модричи постоји гимназија.

  Средњошколски центар је једина образовно-васпитна установа средњег образовања на подручју општине Модрича.

  Школа располаже са школским простормом од 4.954 метара квадратних од чега је 2413 метара квадратних затвореног простора (учионице, кабинети, радионице), а настава се одвија у двије смјене. Школска библиотека има 19000 наслова књижевне литературе.

  Од ученичких организација у школи дјелују Савјет ученика, Омладински парламент, Омладина Црвеног крста као и многобројне секције ученика.

  Више детаља о раду школе можете видјети на веб страници: www.sscjovancvijic.com

  Адреса: Берлинска 35, 74480 Модрича
  Телефони:
  – рачуноводство и педагог – 053/810-966,
  – директор, помоћник директора и секретар – 053/811-344.
  E-mail: ss51@skolers.org; sscmd@teol.net
  Директор: 
  Новка Марковић

  066