На подручју општине Модрича када су образовне иниституције у питању постоје: јавна предшколска установа, двије градске централне основне школе, у које је укључено осамнаест подручних основних школа из сеоских мјесних заједница и Средњошколски центар у коме се образују ученици за занимања трећег и четвртог степена.

 • Обданиште
 • ОШ Свети Сава
 • ОШ Сутјеска
 • СШЦ Јован Цвијић
 • ЈАВНА ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „НАША РАДОСТ“ МОДРИЧА

  Дјечији вртић у нашој локалној заједници егзистира од 1972. године а 1986. године је изграђен нови, савременији објекат, капацитета 122 дјетета.

  djecije_obdaniste

  Због велике заинтересованости родитеља за смјештај дјеце у предшколску установу, као и настојањем локалне заједнице да што већи број дјеце буде обухваћено предшколским васпитањем и образовањем, Општина Модрича је у сарадњи са швајцарском хуманитарном организацијом „Oberwallis für Kinder unserer Welt“ изградила још један објекат 2017. године, капацитета до стотину дјеце.

  Са новим објектом ЈПУ „Наша радост“ Модрича у свом саставу има двије организационе јединице. Нова организациона једницица почела је са радом 4. септембра 2017. године.

  Адреса: Цара Лазара 7, 74480 Модрича
  Телефон:
  053/810-762
  Директор:
  Сузана Јовић, директор

 • ОСНОВНА ШКОЛА СВЕТИ САВА

  Основна школа „Свети Сава“ почела је са радом 1950. године под називом О.Ш. „25. мај“. Садашњи назив школа је добила 1993. године.

  Централна школа се налази у Модричи, а настава се изводи и у деветоразредним школама и то у Дугом Пољу, Копривни и Врањаку, као и петоразредним подручним школама у Ботајици, Таревцима, Бријестову, Горњим Ријечанима, Копривнској Требави и Бабешници (која је опремљена, али нема ученика да је похађају). Школа располаже с укупним расположивим школским простором од 6.937 метара квадратних, с тим да је учионички простор 3.957 метара квадратних. Посједује властиту библиотеку са укупно 18.673 наслова.

  Ученици школе постижу завидне резултате на регионалним и републичким такмичењима, а у саставу школе дјелују Савјет ученика и Подмладак организације Црвеног крста.

  Адреса: Цара Лазара 29, 74480 Модрича
  Телефони:
  – директор – 053/810-605;
  – помоћник директора – 821-670;
  – секретар – 812-832;
  – психолог – 820-751;
  – педагог – 821-671;
  – рачуноводство – 813-927.
  E-mail:
  os120@skolers.org
  Web: www.svetisavamodrica.com
  Директор:
  Митар Кршић

  027

 • ОСНОВНА ШКОЛА „СУТЈЕСКА“

  Основна школа „Сутјеска“ обновљена је уз помоћ донације америчке организације УСАИД и поново је почела са радом 2002. године.
  Овој школи припадају деветоразредне подручне основне школе у Скугрићу и Милошевцу и петоразредне подручне школе у Крчевљанима, Толиси, Потпољу-Мишићима, Гаревцу, Кладарима Доњим и школом у Чардаку која је опремљена, али нема ученика да је похађају.
  Настава у централној школи се одвија у двије смјене, а у подручним школама само у првој смјени.

  Школа располаже са 3566,38 метара квадратних учионичког простора, с тим да је 5841 метар квадратни укупна површина затвореног школског простора. Посједује властиту библиотеку са укупно 10320 наслова.


  Адреса: Максима Горког 4, 74480 Модрича
  Телефони:
  – директор – 820-730,
  – помоћник директора, секретар и педагог – 812-506,
  – рачуноводство – 053/820-731.
  E-mail:
  os128@skolers.org
  Web: www.ossutjeska.com
  Директор: Зорица Васиљевић

  069

 •  СРЕДЊОШКОЛСКИ ЦЕНТАР „ЈОВАН ЦВИЈИЋ“

  Средњошколски Центар „Јован Цвијић“ Модрича наставља традицију модричких средњих школа и то почев од 1946. године када је почела са радом Школа ученика у привреди и 1962. године од када у Модричи постоји гимназија.

  Средњошколски центар је једина образовно-васпитна установа средњег образовања на подручју општине Модрича.

  Школа располаже са школским простормом од 4.954 метара квадратних од чега је 2413 метара квадратних затвореног простора (учионице, кабинети, радионице), а настава се одвија у двије смјене. Школска библиотека има 19000 наслова књижевне литературе.

  Од ученичких организација у школи дјелују Савјет ученика, Омладински парламент, Омладина Црвеног крста као и многобројне секције ученика.

  Више детаља о раду школе можете видјети на веб страници: www.sscjovancvijic.com

  Адреса: Берлинска 35, 74480 Модрича
  Телефони:
  – рачуноводство и педагог – 053/810-966,
  – директор, помоћник директора и секретар – 053/811-344.
  E-mail: ss51@skolers.org; sscmd@teol.net
  Директор: 
  Новка Марковић

  066