Добра саобраћајна повезаност и релативно добро стање путне мреже представља окосницу развоја привреде. Модрича има добру комуникацију друмским и жељезничким саобраћајем са цијелом Европом.

Путну мрежу чине магистрални, регионални, локални и некатегорисани путеви, укупне дужине 550 km. Преко 50% путева је асфалтирано.

Р.Б.

 Путни правци

Дужина (km)

Асфалт(km)

Макадам(km)

1.

 Магистрални путеви

45,00

45,00

—-

2.

 Регионални путеви

18,00

18,00

—-

3.

 Локални путеви

190,50

127,10

63,40

4.

 Некатегорисани путеви

230,00

82,30

147,70

5.

 Мрежа градских улица

66,50

32,10

34,40

6.

 УКУПНО:

550,00

304,50

245,50

Извор: Одјељење за просторно уређење, стамбено-комуналне послове и екологију

Недалеко од центра града налазе се аутобуска и жељезничка станица са 5 колосијека и два индустријска. Тренутно се жељезницом врши само теретни саобраћај.

Модрича је добро повезана и са лукама, тако да је од луке Шамац удаљена свега 20 km, луке у Брчком 53 km, док је од луке Плоче удаљена 374 km.

На само 37 km удаљености од града налази се аутопут Београд- Загреб који вожњу до ова два центра скраћује на само неколико часова.

У наредном периоду је планирана изградња аутопута „Коридор 5ц“ који ће се пружати дужином правца Будимпешта- Осијек- Модрича- Сарајево- Плоче и омогућит ће лакши промет роба, кретање радне снаге и туриста, економски раст и повећање инвестиција.

Изградња крака гасовода „Јужни ток“, гасификација и изградња гасних електрана имају стратешки значај за Републику Српску и Модричу, нарочито што ће се планирана траса протезати од Бијељине, преко Модриче и Бања Луке све до Новог Града.

Захваљујући свему горе наведеном, можемо рећи да је Модрича  град који има изузетан геостратешки положај и добру комуникацију са свим већим центрима у окружењу (Београд, Загреб, Бања Лука, Сарајево), што ће омогућити инвеститорима у Модричи лакши транспорт својих производа широм Европе.