Одборник је представник грађана у Скупштини општине који своју дужност обавља према слободном увјерењу, у складу са мандатом, правима и обавезама прописаним Уставом, законом и Статутом општине. Скупштина општине Модрича има 27 одборника:


СДС – Српска демократска странка – 8 одборника

Милка Ђурић

Милка Ђурић

рођена 1991. године, дипл.економиста

Душко Евђић

Душко Евђић

рођен 1979. године, електротехничар

Јованка Лукић

Јованка Лукић

рођена 1962. године, медицинска сестра

Драго Боројевић

Драго Боројевић

рођен 1964. године, тех.друмског саобраћаја

Новак Спасојевић

Новак Спасојевић

рођен 1967. године, економски техничар

Миленко Стојановић

Миленко Стојановић

рођен 1970. године, електроничар комуникација

Милан Аврић

Милан Аврић

рођен 1991. године, пољопривредни техничар


Савез независних социјалдемократа – СНСД – 2 одборника

Јован Мишић

Јован Мишић

рођен 1979. године, дипл.инж. грађевинарства

Михаела Илинчић

Михаела Илинчић

рођена 1982. године, дипл. инж. лабор. дијагностике


Независни одборници Народне партије Српске – 5 одборника

Синиша Никић

Синиша Никић

рођен 1978. године, дипл. правник

Небојша Кнежевић

Небојша Кнежевић

рођен 1987. године, дипл. економиста

Миладин Којић

Миладин Којић

рођен 1980. године, аутомеханичар

Наташа Курешевић

Наташа Курешевић

рођена 1993. године, дипл.менаџер безбједности

Милан Брадашевић

Милан Брадашевић

рођен 1990. године, дипл.економиста


Социјалистичка партија – 3 одборника

Славен Тешановић

Славен Тешановић

рођен 1984. године, дипл.инж. шумарства

Мирослав Странатић

Мирослав Странатић

рођен 1988. године, доктор медицине

Велибро Марић

Велибро Марић

рођен 1989. године, мастер графичког инжењерства


СПС – Социјалистичка партија Српске – “Будућност Српске” – 2 одборника

Дарко Стефановић

Дарко Стефановић

рођен 1982. године, дипл.економиста

Велибор Цвијић

Велибор Цвијић

рођен 1979. године, дипл.економиста


ПДП – Партија демократског прогреса – 2 одборника

Милутин Поповић

Милутин Поповић

рођен 1950. године, пензионер

Младен Видовић

Младен Видовић

рођен 1979. године, аутомеханичар


СДА – Странка демократске акције – 1 одборник

Мирза Дједовић

Мирза Дједовић

рођен 1982. године, проф.тјелесног одгоја и спорта


Независни одборник

Боса Новаковић

Боса Новаковић

рођена 1959. године, мастер правник


Независни одборник

Дејан Стојановић

Дејан Стојановић

рођен 1987. године, дипл.економиста


Независни одборник

Александра Божић

Александра Божић

рођена 1970. године, дипл. економиста


Независни одборник

Ведран Чакаревић

Ведран Чакаревић

рођен 1994. године, дипл. инфорамтичар


Права и обавезе одборника СО Модрича

1. Право и обавеза да присуствују сједницама Скупштине.
2. Да покрећу иницијативе за разматрање и за рјешавање одређених питања и дају приједлоге за доношење аката из надлежности Скупштинеда покрећу иницијативе и дају приједлоге за унапређење рада Скупштине и радних тијела.
3. Да у поступку припремања и доношења програма рада Скупштине предлажу уношење у програм питања од интереса за грађане чије интересе заступају у Скупштини.
4. Да покрећу расправу о спровођењу утврђене политике или о питањима која се односе на извршавање закона, других прописа и општих аката и предлажу мјере за спровођење политике и извршавање аката.
5. Да постављају одборничка питања у оквиру дјелокруга Скупштине.
6. Да улажу амандмане на приједлоге аката.