Одборник је представник грађана у Скупштини општине који своју дужност обавља према слободном увјерењу, у складу са мандатом, правима и обавезама прописаним Уставом, законом и Статутом општине. Скупштина општине Модрича има 27 одборника:


Савез независних социјалдемократа – СНСД – 9 одборника

Александра Божић

Александра Божић

рођена 1970. године, дипл. економиста

Рајко Живковић,

Рајко Живковић,

рођен 1962. године, проф. српског језика и књиж.

Рада Јанковић

Рада Јанковић

рођена 1971. године, сред.медицинска

Тамара Стевановић-Бојковић

Тамара Стевановић-Бојковић

рођена 1972. године, љекар специјалиста

Вид Стојановић

Вид Стојановић

рођен 1952. године, дипл.инж. ЗОП

Озрен Савичић

Озрен Савичић

рођен 1978. године, дипл.журналиста

Боја Лугоња

Боја Лугоња

рођена 1961. године, доктор медицине

Рајко Брадашевић

Рајко Брадашевић

рођен 1967. године, металостругар

Боро Бјелић

Боро Бјелић

рођен 1960. године, наставник историје и географије


СДС – Српска демократска странка – 7 одборника

Јованка Лукић

Јованка Лукић

рођена 1962. године, медицинска сестра

Јован Мишић

Јован Мишић

рођен 1964. године, дипл.инж. хемијске технологије

Душко Евђић

Душко Евђић

рођен 1979. године, електротехничар

Милка Ђурић

Милка Ђурић

рођена 1991. године, дипл.економиста

Бранко Цвијановић

Бранко Цвијановић

рођен 1958. године, прив. предузетник

Миленко Стојановић

Миленко Стојановић

рођен 1970. године, електроничар комуникација

Срђан Јовановић

Срђан Јовановић

рођен 1985. године, дипл.економиста


ДНС – Демократски народни савез – 3 одборника

Синиша Никић

Синиша Никић

рођен 1978. године, дипл. економиста

Гордан Ђукић

Гордан Ђукић

рођен 1975. године, пословно-правни техничар

Небојша Кнежевић

Небојша Кнежевић

рођен 1987. године, дипл. економиста


Независни одборници – Социјалистичка партија Српске – СПС – 3 одборника

Велибор Цвијић

Велибор Цвијић

рођен 1979. године, дипл.економиста

Дарко Стефановић

Дарко Стефановић

рођен 1982. године, дипл.економиста

Биљана Тодоровић

Биљана Тодоровић


ПДП – Партија демократског прогреса – 2 одборника

Милутин Поповић

Милутин Поповић

рођен 1950. године, пензионер

Младен Видовић

Младен Видовић

рођен 1979. године, аутомеханичар


Народни демократски покред – 1 одборник

Јовица Радуловић

Јовица Радуловић

рођен 1983. године, дипл.правник


ХДЗ БИХ – Хрватска демократска заједница БИХ – 1 одборник

Нада Бајић

Нада Бајић

рођена 1949. године, пензионер


Сељачка странка – 1 одборник

Игор Видовић

Игор Видовић

рођен 1982. године, магистар економских наука


Права и обавезе одборника СО Модрича

1. Право и обавеза да присуствују сједницама Скупштине.
2. Да покрећу иницијативе за разматрање и за рјешавање одређених питања и дају приједлоге за доношење аката из надлежности Скупштинеда покрећу иницијативе и дају приједлоге за унапређење рада Скупштине и радних тијела.
3. Да у поступку припремања и доношења програма рада Скупштине предлажу уношење у програм питања од интереса за грађане чије интересе заступају у Скупштини.
4. Да покрећу расправу о спровођењу утврђене политике или о питањима која се односе на извршавање закона, других прописа и општих аката и предлажу мјере за спровођење политике и извршавање аката.
5. Да постављају одборничка питања у оквиру дјелокруга Скупштине.
6. Да улажу амандмане на приједлоге аката.