На подручју наше општине основни површински ток је ријека Босна који припада сливу ријеке Саве. Кроз општину Модрича протиче у дужини 18 километара, са просјечном ширином од 90 метара. Највећи водостај има у периоду март-мај и новембар, а најнижи у периоду август-септембар. Притоке ријеке Босне на нашем подручју су рјечице: Адарска ријека, Мала ријека, Велика ријека, Врањачка ријека, Бабешница, Дуса, Толиса као десне притоке, а лијеве притоке су: Љубиоча, Ботајичка Ријека.

bosna2

Од вјештачких водних тијела на подручју Општине се налази вјештачко језеро у Добрињи и Западни латерални канал. Вјештачко језеро је приватни посјед и служи за узгој рибе површине око 1 хектар, а Западни латерални канал је изграђен 1973. године који има функцију прихвата и одвођења брдских вода у ријеку Босну с циљем заштита од поплаве.

bosna1