Мјесна заједница се образује Одлуком Скупштине општине Модрича у складу са законом за дио једног или више насељених мјеста које чине територијално економску цјелину за задовољавање потреба становништва у Мјесној заједници.

У Мјесној заједници грађани задовољавају заједничке потребе и интересе у областима уређења насеља, становања, комуналне дјелатности, здравствене и социјалне заштите, заштите животне средине, образовања и васпитања, културе, физичке културе, као и у другим областима које сами утврде Статутом Мјесне заједнице и другим актима, у складу са законом и Статутом општине Модрича. Орган Мјесне заједнице је Савјет Мјесне заједнице.

На подручју општине Модрича постоји 24 мјесне заједнице:

МЗ БАБЕШНИЦА
Предсједник Савјета: Драган Марковић
Контакт телефон: 065/393-503
Број становника: 300

МЗ БОРОВО ПОЉЕ
Предсједник Савјета: Станимир Ружић
Контакт телефон: 065/892-670
Број становника: 200

МЗ БОТАЈИЦА
Предсједник Савјета: Драган Крагуљац
Контакт телефон: 066/672-210
Број становника: 780

МЗ ВРАЊАК
Предсједник Савјета: Живко Пајдић
Контакт телефон: 065/793-516
Број становника: 900
Веб страница: www.vranjak.net

МЗ ВРАЊАК 1
Предсједник Савјета: Душан Цвијановић
Контакт телефон: 065/560-957
Број становника: 1100
Веб странице: www.vranjak.net

МЗ ГАРЕВАЦ
Предсједник Савјета: Владо Токић
Контакт телефон: 065/744-820
Број становника: 450
Веб страница: www.garevac.info

МЗ ДОБРИЊА
Предсједник Савјета: Лука Петровић
Контакт телефон: 065/518-780
Број становника: 1300

МЗ ДУГО ПОЉЕ
Предсједник Савјета: Младен Видовић
Контакт телефон: 065/610-976
Број становника: 1300

МЗ КЛАДАРИ ГОРЊИ
Предсједник Савјета: Јовица Симић
Контакт телефон: 065/937-795
Број становника: 500

МЗ КЛАДАРИ ДОЊИ
Предсједник Савјета: Јозо Бичвић
Контакт телефон: 066/137-447
Број становника: 300

МЗ КОПРИВНА
Предсједник Савјета: Предраг Лазаревић
Контакт телефон: 065/728-865
Број становника: 1500
Веб страница: www.koprivna.com

МЗ КОПРИВНСКА ТРЕБАВА
Предсједник Савјета: Раденко Павловић
Контакт телефон: 066/866-420
Број становника: 310

МЗ КРЧЕВЉАНИ
Предсједник Савјета: Миле Стојановић
Контакт телефон: 066/296-957
Број становника: 390

МЗ МИЛОШЕВАЦ
Предсједник Савјета: Срђан Бабић
Контакт телефон: 065/376-042
Број становника: 1800
Веб страница: www.milosevac.com

МЗ МОДРИЧА I
Предсједник Савјета: Зоран Илић
Контакт телефон: 065/546-576
Број становника: 4600

МЗ МОДРИЧА II
Предсједник Савјета: Дражен Милић
Контакт телефон: 065/460-748
Број становника: 5100

МЗ МОДРИЧА III
Предсједник Савјета: Стево Стијепић
Контакт телефон: 065/695-274
Број становника: 2450

МЗ МОДРИЧА IV
Предсједник Савјета: Драган Станковић
Контакт телефон: 065/896-810
Број становника: 2000

МЗ МОДРИЧА V
Предсједник Савјета: Миле Пурић
Контакт телефон: 066/837-855
Број становника: 2400

МЗ РИЈЕЧАНИ
Предсједник Савјета: Драго Симић
Контакт телефон: 065/997-775
Број становника: 370

МЗ СКУГРИЋ
Предсједник Савјета: Милан Аврић
Контакт телефон: 065/798-014
Број становника: 2100

МЗ ТАРЕВЦИ
Предсједник Савјета: Реџо Механовић
Контакт телефон: 063/994-949
Број становника: 1100
Веб страница: www.tarevci.info

МЗ ТОЛИСА
Предсједник Савјета: Данко Миланковић
Контакт телефон: 066/249-197
Број становника: 650

МЗ ЧАРДАК
Предсједник Савјета: Предраг Гајић
Контакт телефон: 066/233-862
Број становника: 300

Напомена: Подаци за број становника су процјене Мјесних заједница.