Мјесна заједница се образује Одлуком Скупштине општине Модрича у складу са законом за дио једног или више насељених мјеста које чине територијално економску цјелину за задовољавање потреба становништва у Мјесној заједници.

У Мјесној заједници грађани задовољавају заједничке потребе и интересе у областима уређења насеља, становања, комуналне дјелатности, здравствене и социјалне заштите, заштите животне средине, образовања и васпитања, културе, физичке културе, као и у другим областима које сами утврде Статутом Мјесне заједнице и другим актима, у складу са законом и Статутом општине Модрича. Орган Мјесне заједнице је Савјет Мјесне заједнице.

На подручју општине Модрича постоји 24 мјесне заједнице:

МЗ БАБЕШНИЦА
Предсједник Савјета: Цвијановић Милутин
Контакт телефон: 065/087-018
Број становника: 300

МЗ БОРОВО ПОЉЕ
Предсједник Савјета: Бојић Саво
Контакт телефон: 065/414-181
Број становника: 200

МЗ БОТАЈИЦА
Предсједник Савјета: Смиљанић Милош
Контакт телефон: 065/024-557
Број становника: 780

МЗ ВРАЊАК
Предсједник Савјета: Јанковић Јеротија
Контакт телефон: 065/794-130
Број становника: 900
Веб страница: www.vranjak.net

МЗ ВРАЊАК 1
Предсједник Савјета: Цвијановић Душан
Контакт телефон: 065/560-957
Број становника: 1100
Веб странице: www.vranjak.net

МЗ ГАРЕВАЦ
Предсједник Савјета: Токић Владо
Контакт телефон: 065/744-820
Број становника: 450
Веб страница: www.garevac.info

МЗ ДОБРИЊА
Предсједник Савјета: Илић Драган
Контакт телефон: 065/997-622
Број становника: 1300

МЗ ДУГО ПОЉЕ
Предсједник Савјета: Милинковић Радован
Контакт телефон: 065/333-874
Број становника: 1300

МЗ КЛАДАРИ ГОРЊИ
Предсједник Савјета: Симић Јовица
Контакт телефон: 065/937-795
Број становника: 500

МЗ КЛАДАРИ ДОЊИ
Предсједник Савјета: Бичвић Јозо
Контакт телефон: 066/137-447
Број становника: 300

МЗ КОПРИВНА
Предсједник Савјета: Лазаревић Предраг
Контакт телефон: 065/728-865
Број становника: 1500
Веб страница: www.koprivna.com

МЗ КОПРИВНСКА ТРЕБАВА
Предсједник Савјета: Кузмановић Сретко
Контакт телефон: 065/154-332
Број становника: 310

МЗ КРЧЕВЉАНИ
Предсједник Савјета: Лазић Нико
Контакт телефон: 065/659-943
Број становника: 390

МЗ МИЛОШЕВАЦ
Предсједник Савјета: Брадашевић Рајко
Контакт телефон: 065/992-049
Број становника: 1800
Веб страница: www.milosevac.com

МЗ МОДРИЧА I
Предсједник Савјета: Поповић Милан
Контакт телефон: 066/216-614
Број становника: 4600

МЗ МОДРИЧА II
Предсједник Савјета: Девеџић Зијад
Контакт телефон: 062/462-474
Број становника: 5100

МЗ МОДРИЧА III
Предсједник Савјета: Бјелић Боро
Контакт телефон: 066/185-535
Број становника: 2450

МЗ МОДРИЧА IV
Предсједник Савјета: Божић Миле
Контакт телефон: 065/639-495
Број становника: 2000

МЗ МОДРИЧА V
Предсједник Савјета: Јовичић Тибор
Контакт телефон: 065/373-163
Број становника: 2400

МЗ РИЈЕЧАНИ
Предсједник Савјета: Симић Драго
Контакт телефон: 065/997-775
Број становника: 370

МЗ СКУГРИЋ
Предсједник Савјета: Савић Милан
Контакт телефон: 066/662-242
Број становника: 2100

МЗ ТАРЕВЦИ
Предсједник Савјета: Механовић Реџо
Контакт телефон: 063/994-949
Број становника: 1100
Веб страница: www.tarevci.info

МЗ ТОЛИСА
Предсједник Савјета: Стевановић Љубица
Контакт телефон: 066/982-040
Број становника: 650

МЗ ЧАРДАК
Предсједник Савјета: Перковић Стјепан
Контакт телефон: 063/758-710
Број становника: 300

Напомена: Подаци за број становника су процјене Мјесних заједница.