ЗАПОСЛЕНИ У ОДЈЕЉЕЊУ


Младен Милотић

проф.разредне наставе

Савјетник начелника општине
Телефон: 053/810-433
Локал: 109
E-mail: mladen.milotic@modrica.ba

Александар Петровић

дипл.економиста

Савјетник начелника општине
Телефон: 053/813-026
Локал: 111
E-mail: aleksandar.petrovic@modrica.ba

Славиша Стојановић

дипл.инж.информатике

Самостални стручни сарадник за информациони систем
Телефон: 053/811-730
Локал: 107
E-mail: administrator@modrica.ba

Драгана Мандић

дипл.економиста

Самостални стручни сарадник за односе с јавношћу
Телефон: 053/811-730;
Локал: 107
E-mail: dragana.mandic@modrica.ba

Стана Ђурић

пословно правни техничар

Стручни сарадник за послове техничког секретара начелника општине
Телефон: 053/810-170
Факс: 053/810-185
Локал: 124

Надлежности Кабинета

  1. послови координације рада и сарадње са надлежним органима и организацијама и институцијама у оквиру овлашћења, укључујући и међународну сарадњу у складу са инструкцијама начелника,
  2. координацијe рада са другим организационим јединицама у Општинској управи, Скупштином општине и њеним радним тијелима,
  3. послови протокола,
  4. послови организовања презентације општине,
  5. послови савјетника начелника,
  6. послови односа с јавношћу,
  7. пружање стручне и техничке подршке,
  8. припреме кандидовања и праћење реализације пројеката од значаја за развој општине,
  9. стручни и административни послови за потребе начелника општине,
  10. други послови по налогу начелника општине а који нису у дјелокругу рада одјељења Општинске управе.