Први попис становништва у општини Модрича извршила је на основу вјероисповјести Аустро – Угарска 1879. године. У том периоду Модрича као град имала је 2.462 становника. У Држави СХС први попис је извршен 1921. године, када је град Модрича са селима имала 12.940 становника од чега је у самом граду било уписано 2.477 становника. Попис је извршен и 1931. године, када Модрича са селима броји 22.326 становника.

Први послијератни попис извршен је 1948. године а број становника износи 19.746. Укупно становништво у општини повећано је у периоду 1948-1981. године за 14.795 становника (74,9% или по годишњој стопи раста 1,7%). Године 1992. сам град је бројао преко 10.000 становника изразито повољне старосне и квалификационе структуре, док је на подручју цијеле општине живјело 35.413 становника.

Током одбрамбено отаџбинског рата и у наредном периоду општина Модрича је знатно измијенила демографску, привредну и инфраструктурну слику. У двадесет и четири мјесне заједнице општине Модрича, на око 297 квадратних километара, живи око 32 хиљаде становника, а од тога око 40% у граду. Густина насељености је 105 становника/km².

Број становника по Мјесним заједницама:

РБ Мјесна заједница Број домаћинства Број становника
1.  Бабешница 100 400
2.  Борово Поље 60 200
3.  Ботајица 250 780
4.  Врањак 420 1.600
5.  Врањак I 254 1.300
6.  Гаревац 64 450
7.  Добриња 400 1.200
8.  Дуго  Поље 400 1.600
9.  Кладари Горњи 84 385
10.  Кладари Доњи 100 230
11.  Копривна 548 1900
12.  Копривнска
Требава
102 310
13. Крчевљани 98 290
14. Милошевац 620 2500
15. Модрича I 1290 3929
16. Модрича II 1300 5000
17. Модрича III 550 1870
18. Модрича IV 500 2000
19. Модрича V 403 1200
20. Ријечани 103 462
21. Скугрић 700 2600
22. Таревци 350 1000
23. Толиса 182 500
24. Чардак 90 500
Укупно 8.968 32.206

Извор: Процјене Мјесних заједница