Општина Модрича се залаже да буде главни покретач локалног економског развоја и развоја предузетништва у својој локалној заједници. Својим олакшицама према потенцијалним инвеститорима и субвнецијама које даје уз подршку Владе РС, утиче на стварање пословног амбијента, адекватног за домаће и стране инвеститоре.

Подстицаји које Општина Модрича пружа инвеститорима су:

  1. Суфинансирање увођења ИСО стандарда у предузеће
  2. Одгођено плаћање ренте и накнаде за уређење грађевинског земљишта
  3. Суфинансирање запошљавања нових радника
  4. Финансијски подтицаји за развој пољопривреде и села
  5. Финансирање учешћа предузећа на међународним и домаћим сајмовима.

Према Евиденцији коју води Пореска управа, у Модричи је регистровано укупно 448 правних лица:

Р.Б. Облик организовања Привредна правна лица
Сједиште Пословне јединице УКУПНО
1 Акционарско друштво 9 41 50
2 Дионичарско друштво 0 3 3
3 Друштво са ограниченом одговорношћу 214 155 369
4 Задруге 8 1 9
5 Остало 4 13 18
УКУПНО: 235 213 448

Опредијељеност Општине Модрича је да има активну улогу према свим регистрованим привредним субјектима и један од њених основних циљева је да свим физичким и правним лицима заинтересованим за развој бизниса обезбиједи што боље услове за њихово пословање.

Поред Одјељења за привреду и друштвене дјелатности у Општини Модрича, привредницима и предузетницима свакодневно стоји на располагању Развојна агенција општине Модрича (www.raomd.org).